SDP:n Eloranta: Lukion erityisopetus kaipaa parannustoimia

22.6.2022

Opetushallituksen johtokunnan kansanedustajajäsenet Pia Lohikoski (vas.) ja Inka Hopsu (vihr.) ovat yhdessä puheenjohtaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) kanssa jättäneet kirjallisen kysymyksen koskien lukion erityisopetuksen parantamista sekä oppimisvaikeuksien tasavertaisen huomioinnin lisäämistä ylioppilaskirjoituksissa mm. valtakunnallisten ohjeistojen ja testipatteristojen avulla.

– Erityisopettajia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeisiin koulutetaan yliopistoissa ja ammatillisia erityisopettajia Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Lukion erityisopetukseen suuntaavaa koulutusta ei järjestetä. Teknisesti kelpoisia erityisopettajia siirtyy siten yläkoulusta lukioon, joskus kokoaikaisesti, mutta usein osa-aikaisesti hoitamaan lukion erityisopetuksen tarpeita. Tämä vaarantaa kriittisen yläkouluvaiheen erityisopetuksen toteutumisen. Lukion erityisopettajatarpeen kattamiseksi onkin käynnistettävä tätä varten kohdennettu oma erityisopettajakoulutus, Eloranta sanoo.

Opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisen tukeen on lukiouudistuksen myötä vuodesta 2019 alkaen tullut kiinnittää entistä paremmin huomiota, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että lukiolaisilla on oikeus erityisopetukseen. Lähtökohta on, että jokainen lukiolainen saa opinnoissaan tarvitsemansa tuen. Lukion erityisopetukseen liittyy se, että opiskelijan mahdollinen oppimisvaikeus todennetaan lukiossa tehtävällä lukilausunnolla, jonka perusteella oppimisvaikeus huomioidaan ylioppilaskokeissa. Opiskelija voi saada kompensaatiopisteitä rajatapauksissa tai koejärjestelyissä voidaan toteuttaa yksilöllisiä mukautuksia, kuten lisäajan mahdollistaminen.

– On tullut esiin (Vesterisen väitöskirja 2022), että lukilausunnot ovat hyvin kirjavia ja niiden pohjana on käytetty hyvin monenlaisia testejä, jotka eivät välttämättä mittaa parhaalla mahdollisella tavalla oppilaan oppimisvaikeuden luonnetta tai anna osviittaa parhaasta mahdollisesta tukimenetelmästä. Jotta oppimisvaikeuksien havaitsemisesta olisi paras mahdollinen hyöty, testaukset tulee toteuttaa jo lukion aloitusvaiheessa, jolloin lukio-opinnoissa voidaan hyödyntää ja kokeilla erilaisia tukimenetelmiä. Lisäksi tarvitaan oppimisvaikeuksien testaamiseen tarkoitettu valtakunnallinen velvoittava ohjeisto ja testipatteristo, jotta oppilaiden yhdenvertaisuus toteutuu, kirjallisen kysymyksen allekirjoittaneet kansanedustajat toteavat.

Jaa sosiaalisessa mediassa