SDP:n Eloranta ja Viitanen: Eduskunnan joululahjoja kulttuurille ja lukutaidolle

11.12.2020

Valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston jäsenet Eeva-Johanna Eloranta ja Pia Viitanen (sd) ovat tyytyväisiä eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tekemistä lähes 10 miljoonan euron lisäysehdotuksista valtion ensi vuoden talousarvioon, jotka kohdistetaan sivistykseen ja kulttuuriin.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn rakentamisen eteen tehdystä työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmää on kehitetty vuodesta 2017 ja kokeilujen perusteella sitä on pidetty onnistuneena. Aikanaan jo edellisellä hallituskaudella Viitasen toimiessa kulttuuriministerinä, hän laittoi järjestelmän rakentamisen vireille.

Tätä halusin lähteä edistämään, kun silloin vahva toive ja viesti alan toimijoilta ministerille tuli tällaisen järjestelmän tarpeesta täällä Suomessakin. On hienoa, että nyt voimme jo nyt tehdä viimeistelyä järjestelmän vakkinnuttamiseksi, kertoo Viitanen.

Näyttelypalkkiojärjestelmä parantaa taiteilijan toimeentuloa ja työllistymistä omassa työssään sekä vahvistaa museoiden taloutta. Valiokunta kiinnitti huomion myös taiteilijoiden sosiaaliturvan parantamiseen ja taiteilijaeläkkeiden lukumäärän nostamistarpeeseen.

Taiteilijoiden sosiaaliturvaa on tärkeää parantaa, sillä harvalle taiteilijalle kertyy palkkaa, työttömyysturvaa tai vastaavia tuloja. Näitä sosiaaliturvan aukkoja on tärkeää tilkitä. Yksi niistä on tekijänoikeuskorvauksen ja työttömyysetuuden sovitteluun liittyvät epäkohdat ja kehittämistarpeet sekä taiteilijaeläkkeiden määrä ja suuruus, Eloranta kertoo.

– On hienoa, valtiovarainvaliokunta esittää ensi vuodelle 1 miljoona euroa näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamiseen. Ilonaihe kuvataiteen alalle on myös 250.000 euron lisämääräraha Kansallisgallerian pitkään samana pysyneeseen teoshankintamäärärahaan, jolla se voi tehtävänsä mukaan nyt lisätä taideteosten hankintaa, Eloranta ja Viitanen iloitsevat.

Lukutaitohankkeen edistämiseen myönnetään ensi vuodelle 500.000 euron määräraha. Tämä on jatkoa eduskunnan viime vuonna eduskunnan osoittamalle joululahjarahalle erilaisiin lukutaitoa edistäviin hankkeisiin mm. kansallisen lukutaitostrategian laadintaan. Lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Valitettavasti suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten lukutaito on heikentynyt ja tyttöjen ja poikien väliset sekä alueelliset erot ovat kasvaneet.

– Olen todella tyytyväinen, että valmistelussa oleva lukutaitostrategia saadaan tämän määrärahan turvin ensi vuonna valmiiksi ja sen pohjalta voidaan nyt laatia myös pysyvä lukutaito-ohjelma ja se saadaan valtakunnallisesti käyntiin, Eloranta sanoo.

Kirjastojen merkitys jokaisen suomalaisen saavutettavissa olevana palveluna on tärkeä. Joululahjarahoja osoitetaan ensi vuonna 1 miljoona euroa yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämiseen. Digitaalisten sisältöjen yhdenvertaista saatavuutta voidaan näin parantaa. Tämä on tärkeä tavoite ja erityisen ajankohtainen nyt, kun koronaepidemia on lisännyt sähköisten kirjojen tarvetta ja käyttöä, Viitanen toteaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa