SDP:n Elo, Loukaskorpi ja Razmyar: Koulujen ja alueiden eriarvoistumiskehityksen katkaiseminen vaatii uusia keinoja

22.3.2023

Alueiden eriytymiskehityksen katkaiseminen vaatii uusia keinoja, toteavat Turun apulaispormestari Piia Elo, Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

Viime viikkoina on käyty keskustelua koulujen eriytymisestä ja S2-oppilaiden osuuksien vaihtelevuudesta eri alueiden koulujen välillä, mutta apulaispormestarit muistuttavat, että koulujen eriarvoistuminen on vain yksi osa laajempaa alueellista eriarvoistumiskehitystä. 

Koulut ja päiväkodit heijastelevat lähipalveluperiaatteen kautta koko asuinalueen asukaspohjaa. Siksi keskustelussa on tärkeää pitää kasvatuksen ja koulutuksen palveluista puhumisen rinnalla kaikki toimet, joita suuret kaupungit voivat tehdä eriarvoisuuden torjumiseksi. 

“Eriytymiskehitystä ei tule hyväksyä. Olennaista on tarkastella ilmiötä kokonaisvaltaisesti ja miettiä johdonmukaisesti ratkaisuja, eikä ainoastaan pistemäisiä yksittäisiä tekoja.  Kyse ei ole vain koulutuspolitiikasta vaan asumis- ja kaavoituspolitiikasta sekä sosiaalipolitiikasta. Tarvitaan myös vahvempaa yhteistyötä kuntien ja valtion kanssa eriarvoisuuden pysäyttämiseksi”, sanoo Elo.

Sanna Marinin hallitus vakiinnutti myönteisen erityiskohtelun avustuksen eli tasa-arvorahan kunnille. Kyseessä on lisäresurssi, joka kohdistetaan päiväkodeille ja kouluille, jotka sijaitsevat alueilla, joissa esimerkiksi työttömyys on keskimääräistä korkeampaa, koulutustaso matalampaa ja vieraskielisyys yleisempää. Muita keinoja koulujen erojen tasaamiseksi ovat esimerkiksi koulujen oppilaaksiotto-alueiden tarkastelu ja koulujen vetovoimaisuuden lisääminen erilaisilla painotuksilla. 

“Myönteistä erityiskohtelua avustusta saavien koulujen henkilöstön palkkauksen parantaminen pätevän henkilöstön saamiseksi ja sitouttamiseksi olisi tärkeää. Tämä onkin Helsingin varhaiskasvatuksessa otettu käyttöön”, toteaa Razmyar.

“Tasa-arvoraha on osoittautunut tutkitusti toimivaksi työkaluksi tasata koulujen välisiä eroja. Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan vielä tarkempaa tutkimusta vaikuttavasta rahoituksen tasosta”, sanoo Loukaskorpi.

Lähipäiväkoti- ja -kouluperiaatetta vahvistettava

Oppilaiden taustat eriytyvät ja perhetausta vaikuttaa yhä enemmän oppimistuloksiin. Aiempina vuosikymmeninä perusopetus on pystynyt tasaamaan perhetaustasta johtuvia eroja, mutta nykyään oppilaan sosioekonomisen taustan perusteella voidaan ennustaa yhä useammin tuleva opintomenestys ja opintopolku. 

“Me SDP:ssä pyrimme siihen, että jokainen koulu on hyvä lähikoulu alueen lapsille. Meillä ei yhteiskuntana ole varaa eriarvoisuuden kasvattamiseen, ja siksi on tarkasteltava kriittisesti, millaisia sosiaalisia kuplia rakennamme kaupunki- ja koulutuspolitiikalla lapsille aikuisten valintojen kautta”, sanoo Elo.

“Jos jokainen vanhempi voi luottaa siihen, että oman asuinalueen lähipäiväkodista ja sieltä lähikouluun jatkamalla lapsi saa parasta mahdollista opetusta, vahvistamme myös yhteiskuntamme luottamusta ja resilienssiä”, sanoo Razmyar.

Apulaispormestarit muistuttavat, että oppimiserojen kaventamiseksi tarvitaan koulutuksen resurssien kasvattamista. SDP haluaa panostaa koulutukseen ja osaamiseen kaikilla asteilla. Varhaiskasvatus, peruskoulu ja toinen aste ovat myös paras paikka edistää lasten ja nuorten sekä hyvinvointia. Siksi on tärkeää, että riittävän opetushenkilökunnan lisäksi kouluissa on myös muita ammattilaisia, kuten koulukuraattoreja, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukemassa. Samalla koulupolun nivelvaiheisiin ja oppimisen tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

“Oppimiserojen tasaaminen on paitsi tasa-arvoteko, myös koko Suomen kohtalonkysymys. Tarvitsemme entistä enemmän korkeasti koulutettuja työelämään, mikä edellyttää panostuksia koko koulutusketjuun aina laadukkaasta varhaiskasvatuksesta alkaen. Meillä ei yksinkertaisesti ole yhteiskuntana varaa menettää yhtäkään nuorta. Siksi koulutuksen rahoitusta ei tule ainoastaan turvata, vaan sitä tulee kasvattaa”, sanoo Elo.

Laajempia toimia eriytymiseen puuttumiseksi

Seuraavalta hallitukselta tarvitaan lisäksi vahvoja kaupunkipolitiikan toimia. “Suurten kaupunkien erityispiirteet on huomioitava valtion asuntopoliittisissa rahoitusinstrumenteissa ja muissa toimissa. Erityispiirteitä ovat myös tarve segregaatiota ehkäiseville toimille. Suuret kaupungit kasvavat muuta maata nopeammin ja tämä on huomioitava myös resurssien jaossa”, peräänkuuluttaa Razmyar.

“Me sosialidemokraatit olemme halunneet panostaa lähiö- ja aluekehittämiseen isoissa kaupungeissa. Esimerkiksi Tampereella olemme nostaneet lähiökehittämisen ja lähiöohjelmatyön pormestariohjelmaan.  Tampereella on ollut valinta panostaa vanhojen asuinalueden kehittämiseen julkisten ja yksityisten investointien avulla. Esimerkiksi Tesoma toimii hyvänä esimerkki alueesta, jota on kehitetty sitoutuneesti ja joka on saanut kokonaan uuden nosteen”, toteaa Loukaskorpi.

“Ratkaisuja tasa-arvoisempaan aluekehitykseen ja yhdenvertaisempaan koulutuspolitiikkaan löytyy, mutta se vaatii pitkäjänteistä, sektorit, kunnan palvelualueet, hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspinnat ylittävää laajapohjaista yhteistyötä. Kun kaikki kulkevat samaan suuntaan, voi jokaisesta lapsesta missä tahansa koulussa tulla mitä tahansa”, apulaispormestarit summaavat.

 

Piia Elo, Johanna Loukaskorpi ja Nasima Razmyar keskustelevat tänään erityimisestä ja kouluista suorassa Facebook-livelähetyksessä kello 11.00 alkaen. Lähetystä voi seurata SDP:n Facebook-sivuilla täällä: https://fb.me/e/2Kg6yRjtU 

Jaa sosiaalisessa mediassa