SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 24.11.2021

24.11.2021

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

 

 

Arvoisa puhemies!

Turvallisuus on suuri sana. Maailman monimutkaistuessa se saa uusia piirteitä. Se on kansalaisen luottamusta siihen, että hänestä huolehditaan. Tietoa siitä, että häiriötilanteisiin varaudutaan ja sitä, että meillä on toimiva ja tiivis viranomaisverkosto ja valmius hoitaa poikkeustilanteita. Siihen kuuluu konkreettisia suunnitelmia ja käytännön tekemistä.

Kaikissa tilanteissa kansallinen kokonaisturvallisuus turvataan. Tästä asiasta ei saa, eikä voi olla pienintäkään epäilystä. Meidän on tärkeää varmistaa, että tämä asia on selvä kaikille suomalaisille ja myös kaikille toimijoille rajojemme ulkopuolella. Suomalaisten turvallisuus on tärkein asiamme.

Jännitteet lisääntyvät, ja maailman turvallisuustilanteessa on viime aikoina tapahtunut muutoksia. Samoin Suomen turvallisuusympäristö on jatkuvassa nopeassa murroksessa. Sen kannalta on keskeistä, että pystymme turvaamaan viranomaisten toimintakyvyn myös uusia uhkia vastaan. Tämä edellyttää sitä, että pystymme pitämään lainsäädäntömme näissä muutoksissa ajan tasalla. Suomella on nykyisenkin lainsäädännön nojalla mahdollisuus puolustaa rajojaan tarpeen vaatiessa. Lakeja tarkastellaan kuitenkin koko ajan, ja muutoksia tehdään, jos niille ilmenee tarvetta. Meidän poliittisten päättäjien ja viranomaisten toimintakyky nojaa vahvaan oikeusvaltiopohjaan sekä kyvykkyyteen tunnistaa ja torjua uhkia tehokkaasti. Se, että asiasta tehdään poliittinen pelinappula, rikkoo Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkää perinteistä yhteistyön ja sopimisen linjaa.

Arvoisa puhemies!

Valko-Venäjällä käynnissä olevan tilanteen kohteena on koko EU. Toimet on suunnattu koko EU:ta vastaan. Tarkoituksena näyttää olevan perusarvojemme haastaminen ja epävakauden aiheuttaminen EU:n sisällä. Sosialidemokraattien mielestä siirtolaisten käyttäminen painostustoimena on tuomittavaa.

Suomen ja Venäjän pitkä maaraja on myös EU:n ulkoraja. Raja-aitojen rakentamisen maalailulla on tässä tilanteessa valtava negatiivinen symbolinen merkitys, ja se vie keskustelua pahan kerran väärille urille. Ratkaisuja tilanteisiin pitää etsiä ennaltaehkäisevästi kansainvälisessä yhteistyössä, muun muassa diplomatian keinoin.

Yksin emme näitä asioita voi ratkaista. Hybridiuhkiin ja yhteiskunnan muihin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää yhä syvenevää kansainvälistä, koko yhteiskunnan kattavaa yhteistyötä. EU:ssa panostetaan hybridiuhkien torjumiseen ja kriisinsietokyvyn kehittämiseen. Tämän lisäksi Suomi vahvistaa hybridi- ja kyberuhkiin liittyvää osaamistaan jatkuvasti, jotta osaaminen pysyy korkealla kansainvälisellä tasolla. Nämä ovat juuri niitä esimerkkejä toimenpiteistä, joita tarvitaan.

Uskottava ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka yhdistettynä rakentavaan keskusteluun muiden valtioiden kanssa on vakaan turvallisuustilanteemme ydintä. Meillä on pitkä ja kunniakas historia rauhan ja vakauden rakentajina, avoimen keskustelun puolustajina, ja sitä työtä meidän tulee aktiivisesti jatkaa.

Arvoisa puhemies!

Jokaisella Suomalaisella on tärkeä rooli kansakunnan yhtenäisyyden ja turvallisuuden luomisessa. Se kuinka tunnistamme riskejä ja poikkeavia tilanteita, ja millaista keskustelukulttuuria vaalimme, vaikuttaa kaikki siihen, kuinka vahva ja yhtenäinen yhteiskunta olemme.

Kansallinen yksimielisyys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa luo vakautta. Suomi toimii näissä asioissa johdonmukaisesti. Uhkien torjumisen kannalta on valtavan tärkeää, ettemme anna yhteiskuntaamme syntyä sellaisia sisäisiä jakolinjoja, joita ulkoinen toimija voisi vaikuttamistoimissaan hyödyntää.

Vielä kaksi viikkoa sitten näkemys keskustelusta Valko-Venäjän tilanteen osalta oli, että tämä ei ole hallitus-oppositio-kysymys, vaan kansallisen turvallisuuden kysymys. Tämän piti nimenomaan olla yhteinen asia, jossa tarvitaan rakentavaa yhteistyötä. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää surullisena, että oppositio on politisoinut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme aivan ennen näkemättömällä tavalla. Kyseenalaistatte ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän yhteisen linjan. Olette luomassa epätietoisuutta Suomen kyvystä puolustaa rajojaan ja kansalaistensa turvallisuutta. Opposition tehtävä on haastaa hallitusta, mutta nyt olette valinneet hallituksen kaatamiseen väärän asian ja välineen.

Jaa sosiaalisessa mediassa