SDP:n Anneli Kiljunen: Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskiössä on ihminen

5.6.2020

Hallitus on saanut valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset, jotka lähtevät lausuntokierrokselle kesän ajaksi.

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että sote-uudistuksen keskiössä on ihminen ja hänen kokonaisvaltainen palveluntarpeensa, SDP:n kansanedustaja ja Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen iloitsee.

Tulevaisuuden sote-keskuksiin kootaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä osa erikoissairaanhoidon palveluista. Tämä mahdollistaa sen, että palvelut ovat saatavilla entistä oikea-aikaisemmin, kokonaisvaltaisemmin, laadukkaammin ja vaikuttavammin.

– On erittäin tärkeää, että etulinjan eli perustason palveluita vahvistetaan nykyisestä. Näin lääkärin, hoitajan tai sosiaalialan ammattilaisen vastaanotolle pääse entistä paremmin, Kiljunen toteaa.

Myönteistä on myös se, että palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuut selkiytyvät. Julkisen sektorin vastuu palvelun tuottajana vahvistuu ja tätä yksityiset palveluntuottajat sekä järjestöt täydentävät. Samoin viime kaudella hahmoteltua 3 miljardin palveluleikkuria ei ole. Tämän sijaan lähtökohtana on palveluiden kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, joiden seurauksena kustannusten kasvua hillitään. Tätä ohjataan myös rahoituksen kautta.

– On tärkeää, että sote-maakunta pystyy vastaamaan kaikissa tilanteissa alueen asukkaiden palveluiden tuottamisesta niin, että kuntalaisille koituvat kustannukset pysyvät kohtuullisina, linjaa Anneli Kiljunen.

Jaa sosiaalisessa mediassa