SDP:n Anneli Kiljunen: Asiakasmaksulakiuudistus eduskuntaan – lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut alenevat

17.9.2020

Hallitus on antanut tänään esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Esimerkiksi hoitajavastaanotot ja mielenterveyspalvelut perusterveydenhuollossa muuttuvat maksuttomiksi.

– Uudistuksen tavoitteena on, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa. Pienituloisellakin tulee olla mahdollisuus saada hoitoa, ilman pelkoa suurista asiakasmaksuista. Tällä hetkellä kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa palveluiden saatavuudessa, sillä työelämän ulkopuolella olevat ihmiset maksavat palvelunsa itse kun taas työelämässä olevat saavat maksuttoman työterveydenhuollon. Nyt eduskunnan käsittelyyn tulevan esityksen seurauksena jopa miljoonan suomalaisen terveysmaksut tulevat alentumaan, iloitsee kansanedustaja Anneli Kiljunen.

Myönteistä on myös, että maksukattoon lasketaan jatkossa enemmän palveluita. Maksukattoa laajennetaan koskemaan suun terveydenhuoltoa, terapiaa, tilapäistä kotisairaanhoitoa, tilapäistä kotisairaalahoitoa sekä tiettyjä etäpalveluista perittäviä asiakasmaksuja. Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Maksukatto säilyisi 683 eurossa ja sen kertymistä pystyy jatkossa seuraamaan helposti asiakasmaksua koskevista laskuista.

– Maksukaton uudistamisen tavoitteena on, että asiakasmaksut eivät ole sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden esteenä. Esityksessä myös korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen, sanoo Anneli Kiljunen.

Jaa sosiaalisessa mediassa