SDP:n Aki Lindén: Erinomaista, että ministeri Kiuru ja STM korostavat tartuntalakia ja siihen sisältyviä viranomaisvastuita ja -velvoitteita

13.8.2020

Viime päivinä on käyty koronaepidemian torjunnassa erikoista keskustelua siitä ”kuka saa tehdä ja mitä”. Tämä liittyy siihen, että ulkomailta, erityisesti voimakkaan koronaepidemian maista, Suomeen palaavilla on todettu merkittäviä tartuntamääriä, jopa joka kuudennella yhdellä lennolla. Tällainen tilanne on erittäin vakava ajatellen syksyä ja koronaepidemian uudelleen havaittua voimistumista.

Eduskunnan säätämä tartuntatautilaki on vahva laki ja se sisältää merkittävät terveysviranomaisten vastuut ja velvollisuudet. Korostin tämän lain erinomaisuutta ja keskeistä roolia SDP:n ryhmäpuheenvuorossani 28.2.2020 käsiteltäessä pääministerin ilmoitusta koronaepidemian torjunnasta.

Laki sisältää pykälät 15 ja 16, joissa selvitetään vapaaehtoiset ja pakolliset terveystarkastukset. Testaaminen sisältyy näihin. Lain pykälissä 60 – 71 selvitetään yksityiskohtaisesti karanteeniin määrääminen, karanteenin jatkaminen, eristäminen, eristämiseen jatkaminen sekä lääkäreiden ja eri viranomaisten vastuut ja velvollisuudet. Niiden toteuttamatta jättämistä voi pitää virkavirheenä.

Pääministeri Marin selvitti erinomaisesti 12.8.2020 A-studiossa toimittaja Katri Makkosen haastattelussa mikä ero on viranomaistehtävillä ja hallituksen linjauksilla ja päätöksillä. Tartuntatautilääkärin tai hänen ohjauksessaan muun terveydenhuollon ammattilaisen tulee toimia lain mukaan. Se tarkoittaa väestön suojelemista yleisvaarallisen tartuntataudin leviämiseltä mm. määräämällä henkilöitä testeihin, karanteeniin ja eristykseen tilanteesta riippuen. Nämä päätökset ovat aina yksilöpäätöksiä, mutta sellaisia voidaan tehdä useita, jolloin ne kohdistuvat tiettyyn tartunnan saaneiden tai altistuneiden ryhmään.

On erinomaista, että nyt – valmiuslain pykälien voimassaolon soveltamisen päätyttyä – korostetaan tartuntatautilain merkitystä. Keväällä kriisin kohdatessa äkillisesti Suomen korostui hallituksen rooli, ehkä silloinkin jopa liiallisesti, mutta nyt on syytä toimia tiukasti ja päättäväisesti tartuntatautilain suomilla valtuuksilla. Jokaisen vastuunkantajan tulisi lukea tämä laaja laki, jossa on 93 pykälää

Jaa sosiaalisessa mediassa