SDP tarjoaa paremman vaihtoehdon hallituksen politiikalle – vaihtoehtobudjetissa esitetään, miten valtiontaloutta voi sopeuttaa oikeudenmukaisemmin

28.11.2023

SDP:n vaihtoehdossa esitetään uusia menosäästöjä 715 miljoonalla, lisäksi hallituksen säästötoimia hyväksytään noin 250 miljoonan edestä.​ Yhteensä SDP:n vaihtoehdossa verotulot kasvavat 830 miljoonaa ja määrärahamuutoksien vaikutukset tasapainoon ovat yhteensä 400 miljoonaa.​ SDP ottaisi 430 miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus vuonna 2024.

– SDP:n vaihtoehtobudjetti osoittaa, että valtion taloutta voidaan sopeuttaa oikeudenmukaisesti ja kasvuun voidaan panostaa ilman, että heikennetään ihmisten työehtoja ja sosiaaliturvaa. Vaihtoehtomme on myös suhdannepoliittisesti viisaampi kuin hallituksen esitys, kertoo valmistelusta vastannut kansanedustaja Joona Räsänen.

SDP:n paremmassa vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisten käteen jäävät tulot ovat suuremmat kuin hallituksella. SDP ei leikkaa koulutuksesta eikä sosiaaliturvasta ja pitää kiinni ilmastotavoitteista ja vihreästä siirtymästä. Työmatka-autoilun kustannukset eivät nouse, sillä työmatkavähennys pidetään nykytasollaan.

Räsäsen mukaan nykyisessä suhdannetilanteessa ei laajasta elvytyksestä olisi apua, eikä SDP sitä esitä. Poikkeuksena tähän on rakennusala, joka tarvitsee vetoapua. SDP tekisikin kasvua tukevia täsmäpanostuksia rakentamiseen ja TKI-toimintaan.

Vaihtoehtobudjetin menosäästöt koostuvat mm. yritystuista, hallinnon tehostamisesta, valtion avustusten kokonaisuudistuksesta, ylimääräisistä KELA-korvauksista ja työkyvyttömyyskustannusten laskusta. Myös toimeentulokuluissa säästetään, kun sosiaaliturvaa ei leikata.

SDP lisäisi valtion tuloja perumalla hallituksen verokevennyksiä. Mm. solidaarisuusvero, polttoaineiden valmistevero ja alkoholivero pidettäisiin nykytasollaan. Näiden lisäksi SDP mm. korjaisi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta sekä kaivosveroa. Turpeen alempi verokanta poistettaisiin ja säädettäisiin terveysperusteinen vero.

– Velkaantumisen taittamiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia menojen vähentämiseksi, tulojen lisäämiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi. Taloutemme suurimmat haasteet ovat pitkään jatkunut hidas tuottavuuden kasvu ja ikärakenteen myötä heikkenevä työvoiman saatavuus. Näihin haasteisiin SDP:n parempi vaihtoehto tarjoaa ratkaisuja, Räsänen muistuttaa.

Linkki vaihtoehtobudjettiin: sdp.fi/parempivaihtoehto

Jaa sosiaalisessa mediassa