Sanna Marinin puheenvuoro SAMAK:n kokouksessa 28.2.2023

28.2.2023

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa yleisö, hyvät toverit,

Tervetuloa Helsinkiin. Pohjoismaisella sosialidemokraattisella yhteistyöllä on pitkät perinteet. Pohjoismaisten työväenpuolueiden ja ammattiliittojen ensimmäinen työläiskongressi pidettiin Ruotsin Göteborgissa jo vuonna 1886.

Lähes sadassa neljässäkymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon. Olemme pitkäjänteisellä arvopohjaisella politiikalla luoneet pohjoismaisen hyvinvointivaltion, jossa heikoimmista pidetään huolta.

Samalla olemme määrätietoisesti pyrkineet rakentamaan kansainvälistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa vahvimman oikeuden ja konfliktin tilalla on rauhanomainen yhteistyö. Haluamme vahvistaa sellaista kansainvälistä yhteisöä, joka pystyy edistämään kaikkialla tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä vastaamaan yhteisiin haasteisiimme köyhyydestä, ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta.

Tässä olemme monilta osin onnistuneet. Euroopan unioni on maailmanhistorian onnistunein rauhanprojekti. Kansainväliset järjestöt kuten YK, ETYJ ja Euroopan neuvosto ovat haasteistaan huolimatta osoitus siitä, että meillä on yhteistä tahtoa kohdata suurimmatkin vaikeudet ja että vahvimman oikeudelle on vaihtoehtoja.

Tämän kehityksen Venäjä raakalaismaisella hyökkäyksellään Ukrainaan haluaa tuhota. Pyrkimällä laittomasti, väkivalloin ja uhreista välittämättä valtaamaan naapurivaltion Venäjä haluaa palata etupiirien aikaan. Putinin maailmankuvassa ainoa merkityksellinen mittari on raaka voima. Tämä on kaiken sen vastakohta, mitä olemme rakentaneet pohjoismaisina hyvinvointivaltioina.

Venäjä ei saa onnistua pyrkimyksissään. Siksi seisomme Ukrainan rinnalla niin kauan kuin on tarpeen. Me toimitamme aseita sekä taloudellista ja humanitaarista apua niin kauan kuin on tarpeen. Me tuemme Ukrainan valintaa edetä polulla kohti Euroopan unionin ja Naton jäsenyyttä. Venäjä pitää saattaa vastuuseen laittomasta sodastaan. Sotarikokset pitää tutkia ja syylliset tuomita. Ukrainassa tehdyt julmuudet eivät saa jäädä rankaisematta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti peruuttamattomasti Euroopan turvallisuuden. Muuttuneessa tilanteessa Suomen ja Ruotsin johtopäätös oli selvä. Sotilaallinen liittoutumattomuus ei enää palvellut turvallisuuttamme. Viime keväänä Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattisissa puolueissa tehtiin perusteellinen, mutta nopea arvio, joka osaltaan mahdollisti kansallisen yksimielisyyden molemmissa maissa.

Kuten Magdalena Andersson asian Münchenin turvallisuuskonferenssin puheessaan sanoitti: päätös hakea Nato-jäsenyyttä oli vaikea, sillä se tarkoitti uuden sivun kääntämistä. Myös Suomen osalta jäsenyyden hakeminen tarkoitti vuosikymmenten ulkopoliittisen perinteen muutosta. Päätös oli rohkea koska jouduimme tekemään suuren ratkaisun epävarmuudessa. Silti odottaminen ja päätöksen lykkäys olisi suistanut sekä Ruotsin että Suomen vieläkin vaarallisempaan tilanteeseen ehkä hyvin pitkäksi aikaa.

Päätös oli lopulta myös helppo, sillä 24. helmikuuta 2022 jälkeen oli selvää, ettei vanhaan ollut paluuta. Olemme hakeneet Naton jäseniksi, täytämme jäsenyyden kriteerit ja luotamme siihen, että Nato myös hyväksyy meidät liittolaisiksi Vilnan huippukokoukseen mennessä. Tulevaisuudessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa koko liittokunnan turvallisuutta. Samalla se lisää mahdollisuuksia pohjoismaiselle yhteistyölle.

Sanomme tämän myös pohjoismaisina sosialidemokraatteina: vahva Nato, jonka jäseniä haluamme olla, on kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle oleellinen – suorastaan elintärkeä.
Kiitos myös Jens Stoltenbergille paitsi läsnäolostasi tänään, myös tuestasi prosessin joka vaiheessa. Myös pohjoismainen yhteistyö näytti vahvuutensa viime keväänä, kun historiallista päätöstä tehtiin. Kiitos tästä kuuluu Magdalena Anderssonille ja koko ruotsalaiselle sisarpuolueellemme.

Rakentamamme pohjoismainen hyvinvointivaltio on osoittanut toimivuutensa kriiseissä. Se on tuonut resilienssiä kriiseistä selviytymiseen. Juuri siksi me pohjoismaiset sosialidemokraatit rakennamme myös tulevaisuutemme hyvinvointivaltion varaan.

Tulevaisuuden pohjoismainen hyvinvointivaltio on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei anna meille lisäaikaa ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Päinvastoin – Venäjän hyökkäyssota ja sen paljastamat riippuvuudet osoittavat, että vain vihreän siirtymän kautta voimme varmistaa tulevaisuudessa myös sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvointimme.

Oikeudenmukainen vihreä siirtymä on valtava taloudellinen mahdollisuus, joka pohjoismaisen työväenliikkeen on pystyttävä täysimääräisesti hyödyntämään. Menestyäksemme meidän on luotava uutta teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu osaamiselle, päästöttömille teknologioille sekä rohkeudelle investoida tulevaisuuteen. Samalla meidän on oltava aktiivisia eurooppalaisen strategisen autonomian rakentamisessa. Naiiviuteen ei ole enää varaa. Kyse on kyvystämme kohdata ulkoisia haasteita ja turvata yhteiskuntiemme toiminta kaikissa tilanteissa.

Hyvät toverit,

Pohjoismaisella sosialidemokraattisella yhteistyöllä on saavutettu paljon. Puolentoista vuosisadan aikana tehty työ kantaa meitä tänäkin päivä, ja siitä voimme olla ylpeitä. Meidän on jatkossakin määrätietoisesti puolustettava arvojamme ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion periaatteita.

Nyt on oikea aika ajatella pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja globaalin sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen tulevaisuutta. Sen äärelle olemme kokoontuneet SAMAK-kokoukseen tänään.

Jaa sosiaalisessa mediassa