Piia Elo: Parempi EU lapsille

5.6.2024

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista kannetaan Suomessa suurta huolta ja pohditaan keinoja, joilla lapsemme ja nuoremme voisivat paremmin. Samaan aikaan moni pohtii, kannattaako kesäkuun EU-vaaleissa äänestää ja miten se vaikuttaa mihinkään, kirjoittaa SDP:n eurovaaliehdokas, puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elo.

Euroopan unioni on keskeinen tekijä lasten Euroopan, tulevaisuuden Euroopan rakentamisessa ja lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä. Eurooppalainen lapsitakuu, turvallisen internetin kehittäminen ja ihmiskaupan sekä lapsityövoiman käytön torjunta ovat esimerkkejä siitä, kuinka laaja-alaisesti EU voi vaikuttaa lasten elämään.

Eurooppalaisen lapsitakuun hyväksyminen oli merkittävä askel eteenpäin, mutta sen muuttaminen jäsenmaita sitovaksi työkaluksi voisi varmistaa, että kaikki lapset EU:ssa saavat tarvitsemansa tuen riippumatta siitä, missä päin unionia he asuvat. Tällainen sitovuus takaisi, että jäsenmaat sitoutuvat konkreettisesti tukemaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja heidän perheitään ja auttaa kohdentamaan investointeja lasten hyvinvointiin.  Ajassa, jossa Suomessakin lapsiperheiden perusturvaa horjutetaan, on tärkeää, että Euroopan unioni seisoo suojaamassa jokaista perhettä.

Internetin turvallisuuden osalta on elintärkeää, että lasten ja nuorten suojeleminen netin vaaroilta otetaan vakavasti. Ikärajojen asettaminen lasten peleihin ja sen varmistaminen, että näitä rajoja noudatetaan, on yksi keino suojella lapsia sopimattomalta sisällöltä ja koukuttavilta elementeiltä. EU:n kuluttajansuojasääntelyn laajentaminen erityisesti lasten internetin käyttöön liittyen voisi tarjota vahvemmat työkalut lasten turvallisuuden varmistamiseen digitaalisessa maailmassa.

Lisäksi Eurooppalaisen nuorisotakuun uudistaminen ja vahvistaminen voisi tuoda tarvittavaa tukea nuorille, jotka kamppailevat oman mielenhyvinvointinsa ja synkän tulevaisuuskuvansa kanssa. Eurooppalaisella nuorisotakuulla tuetaan nuorten työllistymistä ja koulusta, jotta voidaan estää pitkäaikainen sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytyminen.

EU:n toiminta lasten ja nuorten hyväksi on kiitettävää, mutta aina on tilaa parannuksille. Näiden ehdotusten toteuttaminen voisi vahvistaa EU:n roolia lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustajana, sekä osoittaa käytännössä, että unioni asettaa lapsensa etusijalle kaikessa politiikassaan. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on investointi tulevaisuuteen, ja EU:lla on ainutlaatuinen mahdollisuus näyttää esimerkkiä tässä tärkeässä tehtävässä.

Jaa sosiaalisessa mediassa