Mika Kari: SDP:n vastauspuheenvuoro Ukrainan koulutusoperaatiota käsittelevässä lähetekeskustelussa

6.2.2023

SDP:n vastauspuheenvuoro lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan EU:n koulutusoperaatioon 6.2.

Kansanedustaja Mika Kari

 

Arvoisa puhemies,

Ukraina on käynyt lähes vuoden ajan puolustussotaa Venäjän brutaalia hyökkäystä vastaan ja samalla varjellut koko Eurooppaa. Suomessa olemme tukeneet Ukrainaa vahvasti sodan alusta asti, niin kansallisesti kuin yhdessä kumppanimaidemme kanssa. Puolustusmateriaalitukea olemme antaneet merkittävän määrän, yhteensä 590 miljoonan euron arvosta.

Materiaalisen tuen lisäksi keskeistä on, että Suomi tarjoaa Ukrainalle sen kaipaamaa osaamista ja koulutustukea. Olemme osallistuneet jo ukrainalaisten vapaaehtoisten kouluttamiseen Iso-Britanniassa. Nyt vahvistamme jatkon tälle työlle EU:n oman sotilaallisen avustusoperaation kautta, jonka tavoitteena on yhteensä 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttaminen.

Päätös koulutusyhteistyöhön osallistumisesta on tärkeä ja se edistää Ukrainan kykyä puolustaa aluettaan, suvereniteettiaan ja ukrainalaisia siviilejä.

Ukrainan tukemisen lisäksi osallistuminen operaatioon tukee Suomen kriisinhallintatoiminnan keskeisiä tavoitteita: rauhan, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämistä. Osallistuminen vahvistaa entisestään Suomen aktiivista EU-politiikkaa ja panostuksia EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Operaation kokonaisvaltainen lähestymistapa ja tavoitteiden seuranta on tärkeä toteuttaa huolellisesti selonteossa mainitun mukaisesti.

Koulutus tapahtuu EU-jäsenmaissa, joten kouluttajina toimivalle Puolustusvoimien henkilöstölle mahdolliset fyysiset riskit ovat pienet. Tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtajana haluan kuitenkin kiinnittää huomion selonteossa mainittuun riskiin siitä, että koulutustoimintaan kohdistuu tiedustelua. Tätäkin riskiä tulee seurata ja siihen tulee varautua.

SDP:n eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa operaatioon osallistumiselle valtioneuvoston selonteon mukaisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa