Maarit Feldt-Ranta iloitsee suomen ja islannin kielten aseman parantumisesta Pohjoismaiden neuvostossa

31.10.2018

Pohjoismaiden neuvosto on päättänyt parantaa suomen ja islannin kielten asemaa pohjoismaisessa yhteistyössä. Jatkossa kaikkia pohjoismaiden kieliä pidetään yhdenvertaisina neuvoston kokouksissa. Neuvoston viralliset kielet ovat jatkossa islanti, norja, ruotsi, suomi ja tanska. Aiemmin neuvoston virallisia kieliä olivat vain norja, ruotsi ja tanska.

Pohjoismaiden neuvoston pitkäaikainen jäsen ja Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta iloitsee tuoreesta ratkaisusta. Pohjoismaiden neuvosto on koolla Norjassa Oslon suurkäräjillä 30.10.-1.11. kolmipäiväisessä kokoontumisessaan.

‒ Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja demokratia ovat kaikki aivan keskeisiä pohjoismaisia arvojamme. Pohjoismaisten äänestäjien tulee olla tasavertaisesti edustettuina ja pohjoismaiden kielten tulee olla keskenään tasa-arvoisia. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää myös sitä, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus käyttää omaa kieltään suullisesti ja kirjallisesti, Feldt-Ranta painottaa.

‒ Yksi pohjoismaiden suuri vahvuus on kyky löytää ratkaisuja, jotka vahvistavat keskenäistä yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä ymmärrystä. Nyt tehty ratkaisu on koulukirjaesimerkki siitä, että keskustelu ja diskuteeraaminen kannattaa. Aikaa kielipäätöksen aikaansaamiseksi kului ennakoitua pidempään, mutta nyt saavutimme lopputuloksen, johon olemme laajasti tyytyväisiä, Feldt-Ranta iloitsee.

Feldt-Ranta muistuttaa, että Suomen ja Islannin valtuuskunnat laativat lokakuussa 2016 jäsenehdotuksen kaikkien Pohjoismaiden kansalliskielten hyväksymisestä Pohjoismaiden neuvoston virallisiksi työkieliksi. Ehdotusta käsiteltiin neuvoston yleiskokouksessa Helsingissä syksyllä 2017, mutta tuolloin kielikysymykseen ei vielä löytynyt täyttä yksimielisyyttä. Kuluvan vuoden 2018 aikana avoinna olleet kysymykset on selvitetty ja yksimielisyyskin saavutettu.

Jaa sosiaalisessa mediassa