Lakivaliokunnan sd-edustajat tyytyväisiä tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä ajavan kansalaisaloitteen etenemiseen

30.9.2020

SDP:n lakivaliokunnan kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta, Matias Mäkynen ja Paula Werning ovat tyytyväisiä, että kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä etenee. Lakivaliokunta totesi juuri valmistuneessa mietinnössään, että sukuelinten silpominen on jo nykyisinkin Suomessa rangaistavaa. Tekoa arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säädösten nojalla. Valiokunta kuitenkin katsoo, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää ja asiaa koskevat lainmuutokset tulisi tuoda eduskunnan käsiteltäväksi vielä kuluvan vaalikauden aikana.

– Valiokunnan mietinnössä otetaan korostuneesti huomioon perus- ja ihmisoikeudet, mikä on hieno asia. Maahanmuutto on myös lisääntynyt olennaisesti viime vuosien aikana ja ihmisiä on tullut myös silpomisperinnettä harjoittavista maista. Onkin perusteltua, että rikoslakiin säädettäisiin erityinen rangaistussäännös tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta. Tälle löytyy erittäin vahvat perusteet, kansanaedustaja Eeva-Johanna Eloranta sanoo.

Uuden rangaistussäännöksen myötä, olisi helpompaa ottaa huomioon tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomiseen liittyvät erityispiirteet. Rikoslain pahoinpitelyä koskevat rangaistussäännökset eivät välttämättä täysin kata tekoon sisältyvää seksuaalisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkausta. Erityisen rangaistussäännöksen ja sitä koskevien esitöiden avulla voidaan myös helpottaa lainsoveltamis- ja tulkintatilanteita.

– Lainsäädännölliset toimenpiteet eivät yksin riitä tyttöjen sukuelinten silpomisen estämiseksi. Jatkossa tarvitaan myös muita tehokkaita ja vaikuttavia käytännön toimenpiteitä eri hallinnonaloilta kuten terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, maahanmuuttoprosesseissa ja kotouttamisessa, kansanedustaja Paula Werning toteaa.

Eloranta, Mäkynen ja Werning korostavat, että kun tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta säädetään nykyistä selvemmin, antaa se nykyistä vahvemman signaalin siitä, että silpominen on kiellettyä ja rangaistavaa toimintaa. Tällä hetkellä tyttöjen sukuelinten silpomista ei ole erikseen kielletty lailla Suomen lisäksi vain neljässä Euroopan maassa.

– Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä ehkäisevät toimenpiteet ovat tärkeässä roolissa. Lainsäädännöllisin keinoin pystytään kuitenkin tukemaan tätä ja on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää ja kattavaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan, osa silpomisista saattaa myös tapahtua ulkomailla ja tämän takia onkin tärkeää, että myös ulkomailla tapahtuvat silpomiset ovat kaikissa tilanteissa rangaistavuuden piirissä, kansanedustaja Matias Mäkynen muistuttaa.

Jaa sosiaalisessa mediassa