Lakivaliokunnan sd-edustajat: Mahdollisuus pakkoavioliiton kumoamiseen parantaa rikoksen uhrien asemaa

1.2.2023

Lakivaliokunta hyväksyi tänään mietinnön, jossa käsitellään avioliittolain ja siihen liittyvien lakien muuttamista. Muutoksilla pakkoavioliitto olisi mahdollista purkaa myös kumoamalla ja alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista tiukennettaisiin. Mietintöön jätettiin yksi vastalause. Lakivaliokunnan sd-jäsenet Matias Mäkynen, Eeva-Johanna Eloranta ja Paula Werning ovat iloisia siitä, että mietintö on nyt valmistunut ja se etenee seuraavaksi koko eduskunnan käsiteltäväksi.

– Lakiesityksellä on merkitystä erityisesti heille, jotka ovat avioliitossa pakotettuina. Jatkossa he voivat päättää, haluavatko avioeron vai kumota avioliiton, jolloin siviilisääty palautuu pakkoavioliittoa edeltäneeseen. Muutos lisää uhrin mahdollisuutta valita oman ja mahdollisten lasten kannalta paras vaihtoehto. On kuitenkin seurattava, miten kumoamissääntely toimii, ja tarvittaessa vielä tarkistettava lainsäädännön toimivuutta, kertoo kansanedustaja Matias Mäkynen.

– Lakiesityksessä vahvistetaan myös lasten suojaa, kun ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista tiukennetaan, jos ainakin toisella osapuolella on solmimishetkellä ollut asuinpaikka Suomessa. Avioliitto voidaan tällöin tunnustaa vain erityisestä syystä. Poikkeuksen jättäminen lakiin on tarpeellista, sillä tapaukset ovat erilaisia, ja joskus avioliiton tunnustaminen voi kuitenkin olla paras ja tarpeellisin ratkaisu esimerkiksi lapsen edun kannalta. Tätäkin muutosta ja sen vaikutuksia on toki tarpeen seurata, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta sanoo.

– Meidän on tärkeä osoittaa, etteivät pakkoavioliitot ole missään tapauksessa hyväksyttäviä, ja nyt olemme antaneet siitä konkreettisen, lainsäädännöllisen viestin. Samalla edellytimme mietinnössä, että avioliittoon pakottamisen rangaistussääntelyn tarkastelua rikoslaissa edistetään mahdollisimman joutuisasti. Pelkästään lainsäädännön avulla pakkoavioliittoja ei kuitenkaan saada estettyä, vaan lisäksi on tarpeen esimerkiksi lisätä tietoisuutta laajasti yhteiskunnassa. Erilaisten keinojen yhdistelemistä ja uusien etsimistä tarvitaan, jotta kaikentyyppiset pakkoavioliitot saadaan kitkettyä, toteaa kansanedustaja, lakivaliokunnan sd-valiokuntavastaava Paula Werning lopuksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa