Lakivaliokunnan demarit: Vihapuheeseen on puututtava vahvemmin

28.10.2021

SDP:n kansanedustajat, eduskunnan lakivaliokunnan jäsenet Eeva-Johanna Eloranta, Matias Mäkynen ja Paula Werning pitävät hallituksen 28.10. hyväksymää rasismin vastaista toimintaohjelmaa tärkeänä viestinä yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntarauhan puolesta.

– Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri on selvästi kiristynyt Suomessa. Sosiaalinen media lietsoo vihapuhetta ja maalittamista. Tämä vaikuttaa paitsi ihmisten arkeen, myös koettelee yhteiskunnallista vakautta ja demokratiaa. Hallituksen julkistama rasismin ja syrjinnän vastainen toimintaohjelma antaa vahvan viestin siitä, että valtiovalta puolustaa avointa, yhdenvertaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, Eeva-Johanna Eloranta sanoo.

– Kaikilla meillä pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan juuri sellaisena kuin olemme. Nyt julkistettu toimintaohjelma antaa konkreettisia keinoja siihen, miten yhdenvertaisuutta ja yhteiskuntarauhaa turvataan nykypäivän Suomessa. Tässä on oma tärkeä roolinsa niin valtiolla, kunnilla ja viranomaisilla kuin jokaisella meillä kansalaisella. Työtä aidosti avoimen ja yhdenvertaisen Suomen eteen pitää jatkaa joka ikinen päivä, Matias Mäkynen jatkaa.

– Erityisesti lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa. Verkossa leviävään vihapuheeseen ja haitalliseen sisältöön puuttumiseen pitää löytää nykyistä huomattavasti vahvempia keinoja niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Kyse on siitä, millaisen maailman ja yhteiskunnan jätämme jälkipolville – onko se yhtenäinen ja toimiva vai jakaantunut ja turvaton, Paula Werning sanoo.

Jaa sosiaalisessa mediassa