KORJAUS: SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: “Vanhempainvapaauudistus parantaa perheiden asemaa”

16.2.2021

Hallituksen esitys uudesta vanhempainvapaamallista on valmistunut, ja lait on tarkoitus käsitellä lausuntokierroksen jälkeen eduskunnassa syksyllä 2021. Mäkynen on tyytyväinen uuteen malliin:

– Hallituksen esitys uudesta vanhempainvapaajärjestelmästä tuo pitkään odotetun muutoksen nykytilaan. Uudistuksella on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin perhe- kuin yhteiskuntatasolla. Vanhempainvapaiden yhteenlaskettu määrä pidentyy, vapaita voi käyttää joustavammin, ja perheiden moninaisuus huomioidaan paremmin. Näillä muutoksilla on vaikutuksia myös laajemmin – muun muassa sukupuolten välinen tasa-arvo työmarkkinoilla paranee, Mäkynen kertoo.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on jakaa vanhempainvapaita ja sen myötä yleisemmin vastuuta lastenhoidosta tasaisemmin vanhempien kesken. Nykyisellään suomalaisisät ovat muihin pohjoismaihin verrattuna häntäpäässä vanhempainvapaiden käytössä, ja peräti 20 % isistä jättää vapaansa käyttämättä täysin. Tämän lisäksi yli puolet pidetyistä isyysvapaista käytetään yhtä aikaa äidin ollessa kotona, ja näin ollen tavoite isän itsenäisestä hoitovastuusta ei täyty. Tähän on Mäkysen mukaan korkea aika saada muutos.

– Isien osallistumisen tukeminen on tärkeä ja hieno asia. Jaoimme poikamme syntyessä vapaat perheessämme tasan. Vanhempainvapaalla saatu aika lapsen kanssa on todella arvokasta. Kun molemmat vanhemmat tutustuvat lapsen kanssa kahden kesken, paranee koko perheen hyvinvointi. Tämä vaikuttaa pitkälle vanhempainvapaan jälkeen lapsen kasvaessa, Mäkynen kertoo omasta kokemuksestaan.

Uudessa mallissa vanhemmille on kiintiöity sama määrä vanhempainvapaata sukupuolesta riippumatta. Raskaana oleva vanhempi saa 40 päivän ajan ennen synnytystä raskausrahaa. Tämän jälkeen molemmilla vanhemmilla on käytettävissään 160 päivää vanhempainvapaata, josta toiselle saa antaa maksimissaan 63 päivää. Kaikkien perhevapaiden yhteenlaskettu pituus siis kasvaa nykyisestä 12,7 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen ja molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus vähintään nykyisen pituiseen vapaaseen.

– Uusi malli tuo kaivattua joustoa vapaiden käyttöön. Vanhempainrahaa voi käyttää joko yhtäjaksoisesti tai vapaavalintaisen pituisina jaksoina siihen saakka kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Tällainen joustavuus tulee helpottamaan monen perheen arkea, Mäkynen kertoo.

Merkittävä muutos kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa on myös tapa, jolla uusi vanhempainvapaamalli huomioi perheiden moninaisuuden, Mäkynen toteaa. Yhä useampi perhe muodostuu muuten, kuin elinikäisessä heteroseksuaalisessa parisuhteessa elävän miehen ja naisen ja näiden biologisten lasten kokoonpanosta. Tuleva vanhempainvapaamalli asettaa kaikenlaiset perheet samalle viivalle, ja vanhempainrahaan on yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko kyseessä biologinen-, adoptio-, lähi- vai etävanhempi.

– Perhepolitiikan kaksi merkittävää kulmakiveä: vanhempainvapaat ja subjektiivinen päivähoito-oikeus hoidetaan nyt kuntoon Marinin hallituksen toimesta. Perheiden asema paranee, Mäkynen iloitsee.

Korjaus: Korjattu päivärahapäivien määrät.

Jaa sosiaalisessa mediassa