Kansanedustaja Kvarnström (SDP): Terapian tarve ei katoa vuodenvaihteessa

2.12.2022

– Monia kosketti tarina perheestä, josta HBL kirjoitti (24.4.2022). On täysin epäoikeudenmukaista, että Kela ensi epää asiakkaalta tärkeän terapian, ja että se vielä muutoksenhakulautakunnan päätöksen jälkeenkin kieltäytyy uudelleen. Tämä on saatava loppumaan, Kvarnström sanoo.

Tapaus liittyy tilanteisiin, joissa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on päättänyt, että Kela on hylännyt lääkinnällisen kuntoutuksen virheellisin perustein ja joissa lautakunta on edellyttänyt kuntoutuksen myöntämistä, mutta hakija on jäänyt ilman kuntoutusta määräajan päättymisen vuoksi. Koska muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat voivat olla hyvinkin pitkiä, kalenterivuosi voi kulua loppuun ennen kuin ratkaisu valmistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjallista kuntoutussuunnitelmaa ja myöntämisvuoden kuntoutusta ei enää pidetä seuraavana vuonna pätevänä. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään, päinvastoin se on voinut lisääntyä ja muutoksenhakulautakunnan päätös on voitava panna täytäntöön huolimatta kalenterivuoden ylittymisestä.

– Jos tätä epäkohtaa ei ratkaista, monet hakijat jäävät edelleen ”Catch 22:een”, jossa he voivat hakea kuntoutusta, saada kielteisen vastauksen ja siihen myöhemmin korjauksen ja sitten toistaa menettelyn, mutta eivät kuitenkaan koskaan saa kuntoutusta, johon heillä on todistetusti ollut oikeus, Kvarnström sanoo.

Kvarnström on ollut vuoden aikana yhteydessä Kansaneläkelaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön vastuuhenkilöihin.

– Ministeriöstä sanottiin yhtenä ratkaisuna, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat lyhenevät. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on kuitenkin korjattava myös tarpeeton byrokratia. Kalenterin vaihtuminen ei muuta tärkeän kuntoutuksen tarvetta. Siksi teemme nyt lakialoitteen, Kvarnström selittää.

Lakialoitteessa kansanedustajat esittävät, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että laissa tarkoitettua vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa huolimatta kalenterivuoden ylittymisestä ja että kuntoutusaikaa pidennetään valituksen tosiasiallista käsittelyaikaa vastaavalla ajanjaksolla.

Jaa sosiaalisessa mediassa