Kansanedustaja Anneli Kiljunen: Meidän on vastattava lapsiperheomaishoitajien hätähuutoon!

21.2.2020

Kun perheeseen syntyy vammainen tai vakavasti sairas lapsi, alkaa perheessä vuosia kestävä omaishoitotilanne. Se mullistaa perheen elämäntilanteen monella tapaa.

Tilanne on jo itsessään vaikea, se vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten arkeen. Vanhemmat ovat viestittäneet, että he kokevat vaikeimmaksi ongelmaksi sen, että he joutuvat kerta toisensa jälkeen taistelemaan lapsen oikeuksien puolesta viranomaisia vastaan. He kamppailevat sen puolesta, että lapset saisivat yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti palvelut sekä siksi, että lapsia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti suhteessa muihin ikäisiinsä lapsiin.

– Vanhemmat ovat joutuneet jopa ottamaan avukseen juristien oikeusapupalveluita, saadakseen lapselle heidän tarvitsemansa tuen. Tämä ei millään tavalla ole oikein, Anneli Kiljunen toteaa.

Kyseessä on järjestelmätason ongelma. Esimerkiksi sosiaalityössä ja vammaispalveluissa on henkilöstövajetta mikä on vaikuttanut merkittävästi siihen, ettei ole aikaa selvittää perheen todellista tilannetta. Tämän lisäksi määrärahoja ei ole riittävästi budjetoitu vammaisten ja sairaiden lasten tukipalveluihin kuten apuvälineisiin ja kuljetuspalveluihin.

– Lasten omaishoitajien hätähuutoon on vastattava – kyse on ihmisoikeuksista sekä yhteiskunnassa olevasta asenteesta, eduskunnan omaishoitajaverkoston puheenjohtaja vaatii.

Jaa sosiaalisessa mediassa