Hallitus panostaa osatyökykyisten työllistämiseen

9.2.2021

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaista osatyökykyisille suunnattua työkykyohjelmaa viedään nyt kunnianhimoisesti eteenpäin. Selvityshenkilö Hannu Mäkisen tänään julkaistussa raportissa painotetaan, että osatyökykyisten ja vastaavien vaikeassa asemassa olevien ryhmien tukeminen työllistymisessä on yhteiskunnalle myös taloudellisesti edullista.

– On inhimillisesti katsoen hätkähdyttävää, että toimeen valtiovallan vastuun näkökulmasta on tartuttu vasta nyt. Siitä kiitos kuuluu hallitukselle ja sen työministerille Tuula Haataiselle. Selvityshenkilö Mäkisen raportin myötä meillä on nyt hyvin kunnianhimoinen väylä kohti toimivia välityömarkkinoita.

– Tiedämme, kuinka haastavaa osatyökykyisten on löytää työpaikkaa nykyisiltä työmarkkinoilta, joiden vaatimukset työntekijälle ovat kovat. Toimivat välityömarkkinat auttavat monia osatyökykyisiä työn syrjään kiinni, mutta usein välityömarkkinat tarjoavat enemmän palvelua, vaikka painopisteen pitäisi olla työ. Tässä raportin esitykset tulevat konkreettisesti auttamaan, sanoo eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katja Taimela (sd.).

– Nyt on kuultava herkällä korvalla järjestöjä, joilla on kokemusta ja kertyneitä oppeja välityömarkkinoiden toimivuudesta. Järjestöt luovat jo nyt monin tavoin hyvinvointia asiakkailleen. Vaikkapa vanhuksille, joiden lumityöt tulevat tehdyksi, koti siivotuksi, kauppareissu hoidetuksi. Myös kiertotalouteen vaikkapa järjestöjen ylläpitämillä kirpputoreilla on iso rooli.

– On tärkeää varmistaa, että kaikille työllistäville yhteisöille tulee tasapuolinen mahdollisuus työllistämistuen saantiin, myös työllistämissetelimalli voisi tulla kyseeseen muilla kuin vaikeimmassa asemassa oleville. Lisäksi työllistämisehtojen käyttäminen julkisen sektorin ostojen ja myöntämien tukien yhteydessä voi olla sopivissa tilanteissa järkevä keino, kommentoi Taimela raportin johtopäätöksiä.

Selvityshenkilö Mäkinen esittää perustettavaksi uutta valtion omistamaa yhtiötä, joka tarjoaisi vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyisille sekä palveluja että työpaikkoja.

– Pidän tätä esitystä ennakkoluulottomana ajatuksena. Sen myötä voitaisiin täydentää nykyisiä järjestöjen toimintoja osatyökykyisten työllistämisessä. Samalla voitaisiin tarttua mm. syrjäytymiseen. Hallituksen kannattaa selvittää tämä ajatus perinpohjaisesti.

Jaa sosiaalisessa mediassa