Hallituksen avovankien kuntouttavaan työtoimintaan kohdistuvat säästöt uhkaavat heikentää Suomen kansallispuistoja

28.3.2024

Suomen kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet viime vuodet kasvussa. Leikkaukset avolaitosrahaan heikentäisivät Luontopalvelujen edellytyksiä ylläpitää ja kehittää suomalaisten virkistysmahdollisuuksia luonnossa. Samalla heikentyvät avovankien mahdollisuudet saada työkokemusta. Joukko SDP:n kansanedustajia on tehnyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Osana julkisen talouden sopeuttamista hallitus on kohdistanut säästöjä Suomen kansallispuistoja ja maksuttomia retkeilypalveluita hoitavaan Metsähallitukseen ja sen Luontopalveluihin. Luontopalvelujen vuoden 2024 kokonaisrahoitus väheni yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Ympäristöministeriöltä saamansa perusrahoituksen lisäksi Metsähallitukselle on myönnetty vuosittain Rikosseuraamuslaitoksen kautta oikeusministeriön avolaitosrahaa, jolla on järjestetty avovankien kuntouttavaa työtoimintaa kansallispuistoissa. Työtoiminta on ollut mm. retkipaikkojen ja -reittien kunnostamista sekä vieraslajien raivausta.

Nyt Metsähallituksessa ollaan huolissaan, että myös oikeusministeriön alan säästöt osuvat sen juuri avolaitosrahaan ja siten sen tarjoamiin palveluihin. Metsähallituksen mukaan säästöt avolaitosrahasta voisivat johtaa jopa 70 taukopaikan ja 90 reittikilometrin sulkemiseen 13 eri kansallispuistossa ja luontokohteessa ja näin vaikuttaa jopa 1,5 miljoonan suomalaisen retkeilymahdollisuuksiin erityisesti Etelä-Suomessa. 

Suomen kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet viime vuodet kasvussa. Leikkaukset avolaitosrahaan heikentäisivät Luontopalvelujen edellytyksiä ylläpitää ja kehittää suomalaisten virkistysmahdollisuuksia luonnossa.

Lisäksi kuntouttava työtoiminta kansallispuistoissa on ollut monelle avovangille ensimmäinen askel kohti elämää ilman rikoksia. Suhteellisen pienellä summalla, noin 4 miljoonalla eurolla vuodessa, kuntouttava työtoiminta retkikohteissa on tarjonnut monelle avovangille kokemuksen rehellisestä ja merkityksellisestä työstä. Säästöt avolaitosrahasta olisivatkin tuhoisia myös avovankien tulevaisuudennäkymien kannalta, kun työkokemuksen saamisen mahdollisuudet heikentyisivät. 

Hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan sd-edustajat Eemeli Peltonen, Eveliina Heinäluoma, Saku Nikkanen, Elisa Gebhard, Pia Hiltunen ja Juha Viitala jättivät aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään: Miten hallitus aikoo varmistaa, että sen kohdistamat säästöt avovankien kuntouttavaan työtoimintaan kansallispuistoissa eivät heikennä suomalaisille tärkeitä retkeilypalveluita sekä avovankien edellytyksiä palata rikoksettomaan elämään vankilan jälkeen?

Jaa sosiaalisessa mediassa