Eero Heinäluoma: EU on työkalu oikeudenmukaisen verotuksen aikaansaamisessa

27.5.2024

Kuluneella Euroopan parlamentin kaudella olemme joutuneet todistamaan skandaaleja toisensa perään, kun niin pankit, rahoituslaitokset, konsulttiyhtiöt kuin jopa EU:n omat jäsenmaat ovat jääneet kiinni kyseenalaisista rahaliikkeistä ja verojärjestelyistä. Rahanpesupaljastukset ovat tuoneet päivänvaloon satojen miljoonien hämäriä rahasiirtoja, joiden alkuperää ja rehellisyyttä voi vain kysyä. Nämä skandaalit ovat tulleet usein esille riippumattoman, tutkivan journalismin myötä, joten kiitos kuuluu vapaalle tiedonvälitykselle ja medialle vallan vahtikoirana. Mielenkiintoista kyllä, Pandoran paperit, FinCEN files, Suisse Secrets ja muut journalistien esillekaivamat rahanpesumiljoonat ovat moninkertaisesti sen määrän kuin viralliset valtiolliset selvitykset ovat löytäneet.

Skandaaleilla on ollut yksi positiivinen seuraus. Ne ovat luoneet painetta puuttua epäkohdiin ja korjata lainsäädäntöä. Olin päättyvällä kaudella EU:n rahanpesulainsäädännön uudistamisesta vastaava parlamentin neuvottelija ja saatoin käytännössä nähdä, miten ongelmaa vähättelevä joukko vuosi vuodelta kutistui. Keväällä 2024 saimmekin valmiiksi perusteellisen uudistuksen, jossa rahanpesun torjumisessa siirrytään direktiiveistä sitovaan lainsäädäntöön ja perustetaan myös rahanpesua torjuva eurooppalainen viranomainen. Hämärähemmot ja venäläiset oligarkit häviävät ja veronmaksaja voittaa, kun omistustietoja voidaan avata sekä seurata ja epäilyttävistä miljoonien eurojen siirroista tulee raportoida.

Verotietojen avoimuus on iso asia verotuksen oikeudenmukaisuuden toteuttamisessa. Monen vuoden väännön jälkeen sosialidemokraatit europarlamentissa saivat lävitse kannanotot ja lainsäädännön, jossa miljardibisnestä tekevät yritykset joutuvat vihdoinkin näyttämään maakohtaisen tuloksensa ja raportoimaan maksetuista veroista.

Sosialidemokraatit olivat avainasemassa, kun EU lähti ajamaan suuryritysten vähimmäisverokantaa. Yhdysvaltain presidentin vaihtuminen loi edellytykset laajan kansainvälisen sopimuksen synnyttämiselle vuosikymmenen OECD-neuvottelujen jälkeen. Vuonna  2022 astui voimaan 15% vähimmäisverokanta suurille monikansallisille yrityksille. Uusi veroaste vähentää maiden välistä verokilpailua ja tuottaa EU:lle arviolta 48 miljardia euroa lisäverotuloja vuosittain.

Sosialidemokraattien johdolla saimme koottua parlamentin enemmistön, joka on vaatinut koko EU:lta ankarampaa linjaa veroparatiisikäytäntöjä vastaan. Parlamentti on myös käytännössä näyttänyt valtaansa, kun hylkäsimme komission päätöksen poistaa muun muassa Qatar veroparatiisimaiden listalta. Olin itse neuvottelemassa kryptovaluuttoja koskevaa uutta direktiiviä, jolla kryptokaupankäynti tulee läpinäkyväksi ja veroviranomaisten tiedonvaihtoa helpotettiin.

Pääoma liikkuu tänään vilkkaasti, silmänräpäyksissä, ja mielellään verotusta välttäen. Kansallisvaltiot eivät tätä ilmiötä saa kuriin ja juuri tässä tarvitsemme tehokkaasti toimivaa unionia. Tarvitsemme myös sellaista europarlamenttia, jota oikeudenmukainen verotus kiinnostaa ja joka on valmis vaatimaan jäsenmaiden hallituksilta todellisia toimia verotuksen vääristymien korjaamiseksi.

Varallisuuden keskittyminen on voimistunut viime vuosikymmeninä ja eriarvoisuus on lisääntynyt. Ekonomisti Thomas Pikettyn suurteos Pääoma 2000-luvulla kymmenen vuotta sitten jätti vahvan jäljen niin akateemiseen kuin poliittiseenkin keskusteluun. Hänen mukaansa pääomien tuottavuus on ylittänyt reaalisen talouskasvun, jonka myötä tuloerot tulevat lisääntymään räjähdysmäisesti, joka puolestaan haastaa demokratiaa. Siksikin verotuksellisten vääristymien korjaaminen on tärkeää.

Veropolitiikka on edelleen kansallisvaltioiden käsissä, mutta EU:n merkitys oikeudenmukaisemman verotuksen aikaansaamisessa korostuu. Kun päättynyt parlamenttikausi tuotti paljon tulosta yksittäisten uudistusten edistämisessä, edellyttää oikeudenmukaisuuden saavuttaminen myös uusia päätöksiä. Yritysverotuksessa laajemmin tulisi jatkaa vähimmäisverokantojen luomista. Pääomaverotuksessa olisi perusteltua ottaa käytöön yhteiset pääomaverotuksen minimikannat.

EU-parlamenttivaalien tulos tulee ratkaisemaan myös sen, jatketaanko verotuksen oikeudenmukaisuutta vahvistavalla tiellä vai käännytäänkö takaisin miljoonaomaisuuksia suojaavalle alhaisen verotuksen ja verokilpailun tielle. Yritysverotuksessa tulee jatkaa työtä yhteisten minimiverokantojen puolesta. Pääomaverotuksen puolella on sielläkin syytä aloittaa keskustelu yhteisistä minimiverokannoista. Rahoitusmarkkinaverossa on korkea aika päästä puheesta ja selvityksistä käytännön päätöksiin.

Veropolitiikassa erot oikeiston ja sosialidemokraattien johtaman keskusta-vasemmiston välillä ovat suurimmat. EU-vaaleissa äänestetään siis myös eurooppalaisen verotuksen tulevaisuudesta.

Kirjoittaja on eurovaaliehdokas.

Jaa sosiaalisessa mediassa