Eduskuntaryhmän pj. Antti Lindtmanin puhe Lahden kesäkokouksessa 24.8.2022

24.8.2022

Vapaa julkaistavaksi kun puhuttu

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät ystävät,

Hienoa kokoontua tänään täällä Lahdessa ja nähdä teitä kaikkia. Lahti on erinomainen paikka eduskuntaryhmän työvaliokunnan, ministeriryhmän ja puoluejohdon kesäkokoukselle.  Kaupungissa tapahtuu paljon elinkeinoelämän, koulutuksen ja ympäristötyön saralla – täällä ollaan rohkeita kokeilemaan uutta ja se vie kaupunkia eteenpäin.

Bästa vänner,

Det är trevligt att träffas här i Lahtis idag och se er alla. Lahtis är en utmärkt plats för riksdagsgruppens arbetsutskott, ministerarbetsgruppens och partiledningens sommarmöte. Det händer mycket i staden inom näringslivet, utbildningen och miljöarbetet – här är man modig att pröva nytt och det för staden vidare.

Erityisesti täällä pistää merkille yhteistyön hengen ihmisten välillä. Se näkyy koulutuksessa, yrityselämässä ja ihmisten arjessa. LUT-yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattikoulu tekevät tiivistä työtä yhdessä yritysten kanssa. Yhteistyö parantaa ihmisten osaamista, tuo työtä ja yrityksille kehitystä. Se näkyy myös suurissa investoinneissa, jolla luodaan kaupunkiin satoja uusia työpaikkoja. Lahti näyttää tässä esimerkkiä!

Lahdessa tehdään korkeatasoista tutkimusta ja täällä on laajaa osaamista eri asteilla. Toimiva koulutuspolitikka, joka turvaa osaamisen kaikilla asteilla, on jatkossakin erittäin tärkeää.

Lahti tunnetaan kestävistä ratkaisuistaan ja se on tehnyt ympäristötyötä tunnetuksi maailmalla. Lahti on Euroopan ympäristökaupunki. Onnittelut vielä kerran. Lahden menestys tekee tunnetuksi koko Suomen ympäristöprofiilia, ajattelua ja aikaansaannoksia. Se osoittaa muille, miten ympäristötyötä tehdään pitkäjänteisesti: 80-luvulla se oli Vesijärven suojelutyötä, tänä päivänä se on jätteen vähentämistä ja asukkaiden päästökauppaa. Kivihiilestä päästiin eroon jo kolme vuotta sitten, kun biolämpölaitos korvasi kivihiililaitoksen.

Tavoitteet on luotu jo eteenpäin: Lahti haluaa olla täysin jätteetön kiertotalouskaupunki vuonna 2050. Tätä työtä tarvitaan ja tästä voimme ottaa paljon oppia.

Hyvät ystävät,

Ilmastonmuutos ja vesistöjen suojelu kulkevat käsi kädessä. Itämeren tilasta on puhuttu pitkään ja tällä hetkellä kotimeremme on yksi maailman saastuneimmista. Moni on joutunut pettymään, kun on huomannut vesistömme huonon kunnon.

Itämeren musta piste on Saaristomeren heikko tila, joka ei ole kohentunut lukuisista toimista huolimatta. Ilmastonmuutos kiihdyttää lämpenemistä ja sateisuutta ja sitä kautta ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Saaristomereen valuu edelleen enemmän ravinteita kuin meri pystyy niitä poistamaan. Toimia tarvitaan nopeasti, jotta voimme pelastaa rakkaan Itämeren. 

Hallitus perusti viime vuonna Saaristomeriohjelman, jotta Suomi pääsee pois Helcomin hotspot-listalta viidessä vuodessa. Tavoite on kunnianhimoinen. Tämän lisäksi hallitus on tehostanut vesiensuojelua ja lisännyt siihen käytettäviä resursseja.

Tämä ei kuitenkaan ole vielä riittävästi. Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan painavat linjaukset Itämeren suojelemiseksi. Saaristomeriohjelman tukea on jatkettava myös vuoden 2024 jälkeen. Mukaan tarvitaan rahoitusohjelma vesiensuojelun tehostamiseksi, jonka avulla turvataan peltojen kipsikäsittelyn jatkorahoitus ja kansallinen lantaravinteiden kierrätystuki.

Hyvät ystävät,

Tänään Ukrainassa vietetään itsenäisyyspäivää. 31 vuotta sitten Ukraina julistautui itsenäiseksi valtioksi.

Rauhanomaisten juhlallisuuksien sijaan tänään käydään ankaraa sotaa Ukrainan vapaudesta ja alueellisesta koskemattomuudesta. Tänään tulee kuluneeksi puoli vuotta Venäjän täysimääräisestä hyökkäyksestä naapurinsa kimppuun.

Ukrainalaisten puolustus kuitenkin pitää ja Venäjän eteneminen Donbassin alueella on hidastunut. Kansallistunne on sodan aikana osoittautunut vahvaksi. Olemme osoittaneet lujan tukemme Ukrainalle ja sen oikeutetuille taistelulle. Ei ole hetken epäilystä, että jatkamme tukea Ukrainalle niin kauan ja vahvasti kuin tarvitaan.

Euroopassa käynnissä oleva hyökkäyssota vaikuttaa talouteen koko maanosassa merkittävästi ja se näkyy kohoavissa hinnoissa. Inflaatio on kohonnut historiallisen kovaa tahtia ja vaikuttaa jokaisen suomalaisen arkeen.

Sähkön hinta on nyt poikkeuksellisen korkealla, kun hinnat ovat nousseet jopa 5-10 kertaisiksi muutaman vuoden takaisista. Ensi talvi tuleekin olemaan vaaran talvi. Edessä voi olla vakava taantuma. Me emme halua ajaa ihmisiä ahdinkoon. Siksi tarvitsemme nyt vaikuttavia päätöksiä, joilla sähkön hinnan nopeaa kiipeämistä kohti taivasta voidaan lievittää.

Tässä kokouksessa tulemme esittelemään lisää keinoja, joilla vastataan hintojen nousuun ja varaudutaan vaikeaan tilanteeseen ensi talvena.

Elpriset är nu sällsynt högt, när priserna har stigit upp till 5-10 gånger jämfört med några år sedan. Folk är oroliga hur de ska klara av situationen. På detta möte kommer vi att presentera ytterligare metoder för att svara på de stigande priserna och förbereda oss på den svåra situationen nästa vinter.

SDP on jo ehdottanut tehoreservin käyttöönottoa ja sähkön hintakattoa EU-alueella. Lisäksi on esitetty EU:n päästökaupan markkinavakausmekanismin (MSR) sääntöjen väliaikaista muuttamista siten, että päästöoikeuksia laskettaisiin markkinoille tulevan talven varalle lisää ja siten laskettaisiin päästöoikeuden historiallisen korkeaa hintaa.

Ajatuksena on, että päästöoikeuksien absoluuttiseen määrään ei puututtaisi, vaan sama määrä oikeuksia voitaisiin kerätä markkinoilta myöhemmin tilanteen tasaannuttua pois.

Tätä voi verrata polttoaineiden jakeluvelvoitteen väliaikaiseen alentamiseen, jonka kaikki hallituspuolueet ovat hyväksyneet. Myöhempinä vuosina tahtia kiristetään, jotta päästötavoitteista ei tarvitse tinkiä. Me emme tavoittele ilmastotavoitteiden laimentamista.

Sääntöjen väliaikaisella tarkistuksella ei olisi haitallista ohjausvaikutusta sillä fossiilisten polttoaineiden poikkeuksellisen korkeat hinnat ohjaavat markkinoita jo valmiiksi kohti päästöttömiä ratkaisuja.

Pelottelun sijaan päättäjiltä kaivataan ratkaisuja niin ensi talven varalle kuin pidemmällekin aikavälille. Suomen ja EU:n on irrottauduttava fossiilisesta energiasta kokonaan.

Nyt on tehtävä myös päätöksiä, jolla turvataan lähivuosien energiatuotantoa. Toivon, että kaikki hallituspuolueet ovat valmiita edistämään päästötöntä energiatuotantoa konkreettisin päätöksin vielä tämän hallituksen aikana. Päästöttömänä energiatuotantomuotona ydinvoimaa tarvitaan uusiutuvien energiamuotojen rinnalla.

Pidän tärkeänä, että kaikki puolueet ovat valmiita rakentavalla otteella etsimään ratkaisuja, joilla sähkön korkeaan hintaan voidaan vastata. Suomalaisten pärjääminen pitää olla meidän kaikkien yhteinen asia.

Jag anser det viktigt att alla partier är beredda att på ett konstruktivt sätt söka lösningar som kan svara på det höga elpriset. Det att finländarna klarar sig måste vara en gemensam sak för oss alla.

Näillä sanoilla haluan toivottaa teille hyvää kokousta!

Jaa sosiaalisessa mediassa