Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Mäkisalo-Ropponen: Yhdenvertaisuus kuuluu myös koeaikaan

26.1.2023

Marraskuussa hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että työnantajalla ei ollut koeaikana velvollisuutta toteuttaa kuulovammaiselle työntekijälle yhdenvertaisuuslain mukaisia kohtuullisia mukautuksia. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja siihen ollaan hakemassa valituslupaa. Yhdenvertaisuuslaissa määriteltyjen kohtuullisten mukautusten tarkoituksena on mahdollistaa vammaisten työntekijöiden yhdenvertaisuus työpaikalla. SDP:n kansanedustaja ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen pitää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömänä, että kohtuulliset mukautukset tehdään jo koeaikana.

– Kohtuulliset mukautukset ovat vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen kannalta välttämättömiä työpaikalla. Yhdenvertaisuuslaki yksiselitteisesti vaatii työnantajaa tekemään aina tilanteen vaatimat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen työntekijä on yhdenvertaisessa asemassa muihin työntekijöihin nähden. Jos tämän katsota koskevan koeaikaa, ovat vammaiset ihmiset hyvin eriarvoisessa asemassa työelämässä, mikä on täysin lain tarkoituksen vastaista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös todennut, että lähtökohtaisesti työnantajan tulisi edistää yhdenvertaisuutta sekä pohtia kohtuullisten mukautusten tarvetta, vaikka työntekijä ei niitä erikseen pyytäisikään, Mäkisalo-Ropponen selittää.

Yhdenvertaisuuslaissa kohtuullisiksi mukautuksiksi määritellään sellaiset mukautukset, jotka tarvitaan, jotta vammainen henkilö voi saada muiden kanssa yhdenvertaisesti työtä. Kohtuullisuutta arvioitaessa vaikuttavat vammaisen henkilön tarpeiden lisäksi työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja saatava tuki. Mäkisalo-Ropposen mielestä on selvää, että ilman kohtuullisia mukautuksia koeaikana vammaiset työntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa, mikä vaikeuttaa heidän työllistymistään.

– Kaikilla meillä on huoli työvoiman riittävyydestä ja nyt tarvitaan asennemuutosta, että vammaisten olisi yhdenvertaisesti mahdollista päästä työmarkkinoille. Marinin hallituksen hyvänä tavoitteena on ollut myös vammaisten työllisyyden edistäminen muun muassa Työkanava oy:n perustamisen kautta. Jotta myös vammaisilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään, on kohtuullisten mukautusten periaatteesta pidettävä kiinni kaikissa työsuhteissa. Työnantajille vaatimukset ovat melko pieniä ja kohtuullisia, mutta vaikutus työntekijöille valtava, Mäkisalo-Ropponen

Jaa sosiaalisessa mediassa