Demariedustajat: Sotealan kriisi ratkotaan yhdessä

1.11.2021

– Alan työntekijät tekevät äärimmäisen tärkeää työtä ja alan työvoimapulaan johtaneet ongelmat on sivuutettu liian pitkään. Alan ammattilaisilla on oltava mahdollisuus viihtyä työssään ja ennen kaikkea edellytykset tehdä työnsä hyvin ja käyttää työhön sen vaatima aika, toteavat kansanedustajat Berg, Kiljunen, Lindén ja Viljanen.

Syksyn budjettiriihessä päätettiin perustaa poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtävänä on löytää ratkaisuja etenkin alan työvoimapulaan. Ryhmässä edustettuina tulevat olemaan niin työnantaja- kuin tekijäliittojen edustajat sekä ministeriön asiantuntijat. Sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja saatavuuden varmistamisen vaatii kaikkien osapuolten vuoropuhelua ja ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan vahva poliittinen tuki.

– Meidän tulee voida varmistaa osaavan työvoiman riittävyys ja saatavuus, tämän toteuttamiseksi tarvitaan laajaa valmistelua eri hallinnonalojen ja osapuolten kesken. Palkkaukseen liittyvät päätökset tehdään työmarkkinaosapuolten kesken, mutta valtiolla on myös keskeinen rooli riittävän koulutustarjonnan varmistamisessa, sd-edustajat muistuttavat.

Jokainen ansaitsee laadukasta hoitoa ja hoivaa, mutta jokainen työntekijä ansaitsee myös työolosuhteet joissa onnistuminen ja viihtyminen on mahdollista. Mikäli emme onnistu nyt ratkaisemaan alan työvoimapulaa, parantamaan palkkausta sekä työolosuhteita, muut ponnistelut esimerkiksi paremman vanhustenhoidon ja laadukkaampien sosiaali- ja terveyspalveluiden puolesta ovat mahdottomia.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa