Budjettineuvottelut alkavat Helsingissä: SDP huolissaan sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetoinnista

15.10.2019

Poliittiset ryhmät aloittavat tällä viikolla neuvottelut Helsingin kaupungin talousarviosta vuodelle 2020. SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetin riittämättömyydestä, mutta myös muilla toimialoilla on merkittäviä tarpeita lisäresursseille.

”Jo tämä vuosi osoittaa, että sote-palvelut ovat olleet pitkään alibudjetoituja. Pormestarin talousarvioesitys ensi vuodelle ei riitä takaamaan palveluiden saatavuutta, eikä siinä ole otettu riittävästi huomioon yli 75-vuotiaiden määrän kasvua ja palvelutarvetta. Myös lakisääteiset menot mm. lastensuojelun osalta ovat kasvaneet ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden osalta ollaan suurissa haasteissa. Helsingillä on kyllä varaa parempaan, jos poliittista tahtoa löytyy”, Eveliina Heinäluoma toteaa.

SDP:n ryhmä haluaa lisätä myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Valitettavasti tutkimukset kuitenkin osoittavat, että Helsingin sosioekonomisesti heikoimmat alueet ovat etääntyneet kaupungin keskiarvosta.

”Strategiansa mukaisesti kaupungin tulee torjua eriytymiskehitystä ja suunnata rahoitusta niille alueille, joilla eriytyminen on lähtenyt kasvuun. Helsingillä on hyviä kokemuksia myönteisen erityiskohtelun rahoituksen vaikutuksesta koulujen eriytymiskehitykseen. Nyt kouluille ja varhaiskasvatukseen suunnattua rahoitusta tulee laajentaa koskemaan myös kaupungin muita palveluita, kuten kulttuuria ja liikuntaa”, Eveliina Heinäluoma painottaa.

Myönteisellä erityiskohtelulla tarkoitetaan rahoituksen lisäämistä sellaisille alueille tai ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä huonompaan asemaan. VATT:n tutkimuksen mukaan myönteisen erityiskohtelun rahoitus on ollut edullinen ja tehokas tapa estää syrjäytymistä. Tutkimus osoittaa, että lisärahoitusta saavien koulujen oppilaiden todennäköisyys jatkaa opintoja heti peruskoulun jälkeen on lisääntynyt merkittävästi.

”Myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajentamalla voitaisiin tukea heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien alueiden palveluja sekä aluekehitystä laajemminkin. Siksi esitimmekin ryhmäaloitteessamme, että rahoitusta lisätään ja käyttöä laajennetaan muihinkin palveluihin. Aloitteessa esitämme, että kirjasto- ja nuorisopalvelut toimisivat myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilottina ja että kokeilu aloitettaisiin jo vuonna 2020.”, kommentoi Heinäluoma.

”Pormestarin talousarvioesitys ensi vuodelle on hyvin huolestuttava myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta. Nyt esitetty summa ei riittäisi kattamaan vuokran- ja palkankorotuksia eikä jo tiedossa olevia toimialalle tulevia lisävelvoitteita. Olisi järjetöntä, että taloudellisesti menestyvä kaupunki heikentää hyvinvoinnin kannalta keskeisiä vapaa-ajan palveluita. Nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopalveluita ei pidä kasvavassa kaupungissa supistaa”, kommentoi kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari Tomi Sevander.

Lisätietoja:

Eveliina Heinäluoma                                                                  
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja                       
p. 040 592 1807 

Tomi Sevander
kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
p. 050 561 2581

                                                

Jaa sosiaalisessa mediassa