Blogi: Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi – vain niin rakennamme kasvun

24.3.2023
Tuula Haatainen

Ammatillisella koulutuksella on äärimmäisen tärkeä rooli Suomen kasvupotentiaalissa. Viime vuosien aikana olemme saaneet useita hienoja investointiuutisia etenkin vihreiden teknologioiden alalle. Osaa-jia tarvitaan ja ammatillinen koulutus vastaa tähän tarpeeseen parhaillaan, mutta kehitystyötä ja pa-nostuksia tarvitaan edelleen.

Ammatillinen koulutus luo arvokasta osaamista, jonka ansiosta erilaiset yritykset, järjestöt ja julkinen sektori saavat osaavia työntekijöitä. Maksuttoman toisen asteen mahdollistaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen tällä hallituskaudella ovat myös mahdollistaneet sen, että jokaisella on mahdollisuus valita itseään kiinnostava ala.

Tukea opiskelijat tarvitsevat myös jatkossa, ja meidän tuleekin jatkaa panostuksia opiskelijahuoltoon, jotta jokainen nuori pysyy mukana yhteiskunnassa ja työkykyisenä myös opintojensa jälkeen. Uusimman amisbarometrin mukaan vain noin 25 prosenttia koki saavansa riittävästi tukea opinnoissaan. Ammatillisen koulutuksen ja tukipalveluiden rahoituksen tulee olla ennakoitavaa ja vakaata, jotta ammatilliset oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti, sekä hyödyntää resurssit parhaiten.

Vakaiden perusrakenteiden lisäksi meidän täytyy kehittää opiskelijoiden osaamista ja työelämävalmiuksia, kuten esimerkiksi Teknologiateollisuuden selvityksestä (2023) käy ilmi. Tekniikan alalta valmistuneista suuri osa on työttöminä vielä vuoden päästä valmistumisesta, vaikka yrityksistä enemmistö vastaa kyselyssä, että koulutuksen tuottama osaaminen vastaa heidän tarpeisiinsa vähintään kohtuullisesti.

Suomen koulutus- ja osaamistarpeet muuttuvat, kun elinkeinoelämä muuttuu, meidän täytyy pystyä tarjoamaan ammatillisille oppilaitoksille tukea tähän muutokseen ja mahdollistaa täsmäkoulutusta, jotta alueellisiin investointeihin, kuten akkuteollisuuteen, riittää työkykyisiä ja ammattitaitoisia osaajia. Ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalla tulee myös olla riittävät resurssit, jotta he pystyvät keskittymään opetuksen suunnitteluun ja heillä on aikaa pohtia myös yksilöllisiä ratkaisuja tuen tarpeessa oleville oppilaille.

Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden laajennus ovat ensimmäinen askel koulutuksen kunnianpalautuksessa, jonka Marinin hallitus on aloittanut. Seuraavaksi me haluamme tehdä Suomesta maailman osaavimman kansan, varmistaa riittävät resurssit kaikilla koulutuksen tasoilla sekä varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori voi opiskella itselleen ammatin jossa viihtyy, lähtökohdista riippumatta. Tätä työtä SDP jatkaisi myös seuraavalla hallituskaudella.

Tuula Haatainen, työministeri

Jaa sosiaalisessa mediassa