Turvallisen toiminnan periaatteet

SDP ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä, häirintää tai syrjintää. Olemme sitoutuneet turvaamaan kaikkien puolueen toiminnassa mukana olevien turvallisuutta ja hyvinvointia. Tälle sivulle on koottu tietoa häirinnästä sekä ohjeet siitä, miten toimia, mikäli havaitset häirintää.

Puolueella on nimettynä kaksi pysyvää häirintäyhdyshenkilöä, joihin tulee olla yhteydessä, mikäli havaitsee epäasiallista käytöstä. Häirintäyhdyshenkilöt ovat puoluetoimiston työntekijöitä ja heidän tehtävänä on tukea ja neuvoa häirintätilanteissa. He eivät ole viranomaisia, eivätkä tee jatkotoimenpiteitä ilman lupaa. Häirintäyhdyshenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä voit olla yhteydessä oman piirisi toiminnanjohtajaan tai vaihtoehtoisesti puolueen häirintäyhdyshenkilöihin. Voit ilmoittaa asiasta nimettömänä myös ilmoituslomakkeen kautta. Lomakkeen kautta jätetyt yhteydenotot vastaanottaa puolueen häirintäyhdyshenkilöt. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Siirry ilmoituslomakkeelle

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löydät alta. Lisäksi piirien toiminnanjohtajat toimivat häirintäyhdyshenkilöinä alueellisesti.

Lyyli Raatikainen

Lyyli Raatikainen

Järjestösuunnittelija

Häirintäyhdyshenkilö

Pekka Tuuri

Pekka Tuuri

Järjestöpäällikkö

Häirintäyhdyshenkilö

Puolueella on tapahtumien yhteydessä käytössä myös anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti.

Mitä on häirintä?

Sopimaton käyttäytyminen ja häirintä ovat laajoja käsitteitä. Häirintä voi olla muun muassa henkistä tai fyysistä kiusaamista, kehorauhan rikkomista, erityisryhmien syrjimistä, uhkailua, sukupuolista eriarvoistamista, epäasiallista kohtelua, ahdistelua, asiattomia huomautuksia tai mustamaalausta.