SDP:s rådgivande omröstning om partiets partiordförande

Två kandidater siktar på att bli SDP:s partiordförande, och dessa har fått det understöd som behövs för att vara valbara. SDP väljer ny partiordförande på partikongressen i Jyväskylä 1-3.9.2023.

SDP ordnar för första gången en rådgivande omröstning om partiordförande. I den valordning som godkändes på partifullmäktige 2022 ordnas en rådgivande omröstning om partiordförande om det finns mer än en kandidat, som har understöd av minst 10 partiavdelningar eller en valmansförening, som består av minst 250 röstberättigade medlemmar.

De kandidater som meddelat att de ställer upp i partiordförandevalet är familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman.

Omröstningen ordnas elektroniskt 22.6–16.7, och postval när den elektroniska omröstningen avslutats. Postvalet avslutas 25.8 kl. 16. Senast då bör röstkuvertet vara levererat till SD:s partikansli.

De medlemmar som har rösträtt är alla partimedlemmar, som betalat sin medlemsavigt enligt 19 § i stadgarna.

Partiordförandekandidater

Krista Kiuru

Röstnummer 2.

Riksdagsledamot, pol.mag.

Ålder: 48

Hemort: Björneborg

Partiavdelning: Porin Työväenyhdistys ry

Krista Kiuru är 48 år, familje- och omsorgsminister och riksdagsledamot för den femte mandatperioden.

– Jag ställer upp i partiordförandevalet för att säkerställa att vi socialdemokrater gör allt för att en möjlig högerregering inte lyckas skära ned i social- och hälsovården, utbildningen och grundtryggheten. Jag vill för egen del säkerställa att partiets medlemmar får möjlighet att välja vilken linje och med vilket program SDP utmanar högerregeringen, berättar Kiuru.

Läs Kristas presentation inför SDP:s partiordförandeval

Antti Lindtman

Röstnummer 3.

Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande

Ålder: 40

Hemort: Vanda

Partiavdelning: Tikkurilan Työväenyhdistys ry

Antti Lindtman är ordförande för SDP:s riksdagsgrupp, 40 år och riksdagsledamot för den fjärde mandatperioden.

– Att påverka har varit min passion sedan jag var ung. Jag tror att politik inte görs bara för idag och imorgon utan också för längre fram i tiden. Socialdemokraterna har alltid varit ett framstegs- och samarbetsparti som bygger ett öppet, fördomsfritt och internationellt Finland. Om jag blir vald till ordförande i SDP vill jag fortsätta på den här vägen, säger Lindtman.

Läs Anttis presentation inför SDP:s partiordförandeval

Före den 4.5.2023 kl.16:00 har lokalavdelningar gjort följande nomineringar, Krista Kiuru och Antti Lindtman, till den rådgivande medlemsomröstningen gällande blivande ordförande för SDP:

  • Eurooppademarit – Tähti ry
  • Harjavallan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Jokivarsien Sosialidemokraatit Valo ry
  • Kemin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
  • Lappeenrannan Työväenyhdistys ry
  • Noormarkun Sosialidemokraatit ry
  • Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Porin Demarit ry
  • Porin Sosialidemokraattien naisyhdistys
  • Porin Sosialidemokraattinen Nuorisoyhdistys
  • Porin Työväenyhdistys ry
  • Reposaaren Työväenyhdistys ry
  • Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Ruokolahden Sosialidemokraatit ry
  • Ruosniemen Työväenyhdistys ry
  • Siikaisten Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Äänekosken Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Anjalan-Inkeroisten Työväenyhdistys ry
  • Ay-väen Sosialidemokraatit
  • Ekenäs Socialdemokrater – Tammisaaren sosialidemokraatit
  • Eurooppademarit – Tähti ry
  • Hakametsä Sosialidemokraatit ry
  • Hakunila SDP
  • Hamarin ja Gammelbackan demarit HTY
  • Harjavallan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Hausjärven Demarit ry
  • Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
  • Hervannan Sosiaalidemokraattinen yhdistys ry
  • Hyvinkäänkylän Työväenyhdistys ry
  • Hämeenkosken Sosialidemokraatit ry
  • Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry
  • Imatran Sosialidemokraatit ry
  • Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry
  • Jokivarsien Sosialidemokraatit Valo ry
  • Jämsänkosken Työväenyhdistys ry
  • Jämsän Työväenyhdistys ry
  • Järvenpään työväenyhdistys ry
  • Kajaanin Sosialidemokraatit rt
  • Karhulan Sos.dem. Työväenyhdistys
  • Karihaaran Sos.Dem. TY
  • Karis-Billnäs Socialdemokrater
  • Kauklahden Sosialidemokraattinen yhdistys ry
  • Kausalan Työväenyhdistys ry
  • Kempeleen Sosialidemokraatit ry
  • Keravan Demarit ry
  • Kirkkonummen Demarit ry
  • Kittilän Sosialidemokraatit ry
  • Klaukkalan Demarit ry
  • Kokkolan Sosialidemokraatit ry
  • Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Kouvolan Työväenyhdistys ry
  • Kuljetusalan Demarit ry
  • Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys
  • Kuusankosken Sosialidemokraatit ry
  • Kylmäkosken Työväenyhdistys ry
  • Lappeenrannan Työväenyhdistys ry
  • Lauritsalan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Limingan Sosialidemokraatit ry
  • Lohjan Työväenyhdistys ry
  • Länsi-Tampereen Sosialidemokraatit Länsidemarit ry
  • Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry
  • Malmin Sosialidemokraatit ry
  • Matinkylän Sosialidemokraatit ry
  • Messukylän Työväenyhdistys ry
  • Mikkelin Sosialidemokraatit ry
  • Myllypuron Sosialidemokraatit ry
  • Nokian Työväenyhdistys ry
  • Nummen Työväenyhdistys ry
  • Närpes Socialdemokrater rf
  • Oulukylän Sosialidemokraatit ry
  • Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Outokummun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Piikkiön Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Pohjois-kymen demarit ry
  • Raahen Sosialidemokraatit ry
  • Rauman Työväenyhdistys ry
  • Rekolan Työväenyhdistys
  • Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Ruokolahden Sosialidemokraatit ry
  • Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Sastamalan Sosialidemokraatit ry
  • Savonlinnan seudun demarit ry
  • Seinäjoen Työväenyhdistys ry
  • Siivikkalan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Sipoon Demarit – Sibbo Socialdemokrater
  • Sonkajärven Sosialidemokraatit ry
  • Suur-Leppävaaran Demarit ry
  • Taipalsaaren Sosialidemokraattinen yhdistys ry
  • Tampereen lentokonetehtaan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Tampereen Sosialidemokraattinen toveriseura
  • Tapiolan Sosialidemokraatit ry
  • Tikkurilan Työväenyhdistys ry
  • Turun sos.dem Ratas ry
  • TY Uurtaja ry
  • Tölö Unga Socialister TUS ry
  • Vaasan Työväenyhdistys ry VTY
  • Valkeakosken Työväenyhdistys ry
  • Vanda Svenska Socialdemokrater
  • Vasa svenska socialdemokrater rf
  • Vihdin Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Viialan Työväenyhdistys ry
  • Yhteiskuntapoliittinen Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Ähtärin Sosialidemokraatit ry
  • Äänekosken Sosialidemokraattinen yhdistys

Tilläggsinformation:

Partifullmäktige har på våren 2022 godkänt valordningen för medlemsval. I den har det fastslagits att kandidater till den rådgivande omröstningen om partiets partiordförande ska skickas in senast 4.5.2023 kl. 16.00. Den rådgivande medlemsomröstningen baseras på paragraf 34 i SDP:s stadgar.

Kandidaturen kräver understöd av 10 partiavdelningars medlemsmöte (ej styrelsemöte) eller en valmansförening bestående av minst 250 röstberättigade medlemmar. Partistyrelsen ställer inte upp kandidater utan att de ger samtycke till kandidaturen. Eventuella kandidater ombeds meddela offentligt att de står till förfogande, så att partiavdelningarna har möjlighet att ge dem sitt understöd.

Ytterligare information om den rådgivande medlemsomröstningen ger organisationschef Pekka Tuuri. Pekkas kontaktuppgifter hittas nedan.

Pekka Tuuri

Pekka Tuuri

Organisationschef

Före den 4.5.2023 kl. 16:00 har lokalavdelningar gjort följande nomineringar till den rådgivande medlemsomröstningen gällande blivande ordförande för SDP:

  • Eurooppademarit – Tähti ry
  • Harjavallan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Jokivarsien Sosialidemokraatit Valo ry
  • Kemin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
  • Lappeenrannan Työväenyhdistys ry
  • Noormarkun Sosialidemokraatit ry
  • Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Porin Demarit ry
  • Porin Sosialidemokraattien naisyhdistys
  • Porin Sosialidemokraattinen Nuorisoyhdistys
  • Porin Työväenyhdistys ry
  • Reposaaren Työväenyhdistys ry
  • Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Ruokolahden Sosialidemokraatit ry
  • Ruosniemen Työväenyhdistys ry
  • Siikaisten Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Äänekosken Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Anjalan-Inkeroisten Työväenyhdistys ry
  • Ay-väen Sosialidemokraatit
  • Ekenäs Socialdemokrater – Tammisaaren sosialidemokraatit
  • Eurooppademarit – Tähti ry
  • Hakametsä Sosialidemokraatit ry
  • Hakunila SDP
  • Hamarin ja Gammelbackan demarit HTY
  • Harjavallan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Hausjärven Demarit ry
  • Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
  • Hervannan Sosiaalidemokraattinen yhdistys ry
  • Hyvinkäänkylän Työväenyhdistys ry
  • Hämeenkosken Sosialidemokraatit ry
  • Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry
  • Imatran Sosialidemokraatit ry
  • Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry
  • Jokivarsien Sosialidemokraatit Valo ry
  • Jämsänkosken Työväenyhdistys ry
  • Jämsän Työväenyhdistys ry
  • Järvenpään työväenyhdistys ry
  • Kajaanin Sosialidemokraatit rt
  • Karhulan Sos.dem. Työväenyhdistys
  • Karihaaran Sos.Dem. TY
  • Karis-Billnäs Socialdemokrater
  • Kauklahden Sosialidemokraattinen yhdistys ry
  • Kausalan Työväenyhdistys ry
  • Kempeleen Sosialidemokraatit ry
  • Keravan Demarit ry
  • Kirkkonummen Demarit ry
  • Kittilän Sosialidemokraatit ry
  • Klaukkalan Demarit ry
  • Kokkolan Sosialidemokraatit ry
  • Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Kouvolan Työväenyhdistys ry
  • Kuljetusalan Demarit ry
  • Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys
  • Kuusankosken Sosialidemokraatit ry
  • Kylmäkosken Työväenyhdistys ry
  • Lappeenrannan Työväenyhdistys ry
  • Lauritsalan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Limingan Sosialidemokraatit ry
  • Lohjan Työväenyhdistys ry
  • Länsi-Tampereen Sosialidemokraatit Länsidemarit ry
  • Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry
  • Malmin Sosialidemokraatit ry
  • Matinkylän Sosialidemokraatit ry
  • Messukylän Työväenyhdistys ry
  • Mikkelin Sosialidemokraatit ry
  • Myllypuron Sosialidemokraatit ry
  • Nokian Työväenyhdistys ry
  • Nummen Työväenyhdistys ry
  • Närpes Socialdemokrater rf
  • Oulukylän Sosialidemokraatit ry
  • Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Outokummun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Piikkiön Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Pohjois-kymen demarit ry
  • Raahen Sosialidemokraatit ry
  • Rauman Työväenyhdistys ry
  • Rekolan Työväenyhdistys
  • Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Ruokolahden Sosialidemokraatit ry
  • Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Sastamalan Sosialidemokraatit ry
  • Savonlinnan seudun demarit ry
  • Seinäjoen Työväenyhdistys ry
  • Siivikkalan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Sipoon Demarit – Sibbo Socialdemokrater
  • Sonkajärven Sosialidemokraatit ry
  • Suur-Leppävaaran Demarit ry
  • Taipalsaaren Sosialidemokraattinen yhdistys ry
  • Tampereen lentokonetehtaan Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Tampereen Sosialidemokraattinen toveriseura
  • Tapiolan Sosialidemokraatit ry
  • Tikkurilan Työväenyhdistys ry
  • Turun sos.dem Ratas ry
  • TY Uurtaja ry
  • Tölö Unga Socialister TUS ry
  • Vaasan Työväenyhdistys ry VTY
  • Valkeakosken Työväenyhdistys ry
  • Vanda svenska socialdemokrater
  • Vasa svenska socialdemokrater rf
  • Vihdin Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Viialan Työväenyhdistys ry
  • Yhteiskuntapoliittinen Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Ähtärin Sosialidemokraatit ry
  • Äänekosken Sosialidemokraattinen yhdistys
  • Mustasaaren Sosialidemokraatit ry
  • Jokivarsien Sosialidemokraatit Valo ry
  • Kempeleen Sosialidemokraatit ry
  • Kuhmon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Limingan Sosialidemokraatit ry
  • Raahen Sosialidemokraatit ry
  • Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry
  • Taipalsaaren Sosialidemokraattinen yhdistys ry
  • Tulevaisuusdemarit ry
  • Taipalsaaren Sosialidemokraattinen yhdistys ry