Presentation av Antti Lindtman, kandidat till SDP:s partiordförande

14.6.2023

Jag är Antti Lindtman, en 40-årig pappa, make och vän av fotboll från Dickursby i Vanda. Jag har fungerat som ordförande för stadsfullmäktige i Vanda sedan 2009, riksdagsledamot sedan 2011 och från 2015 även som ordförande för SDP:s riksdagsgrupp.

Det är med stor iver jag blev politiskt engagerad redan som ung. Min syn på samhällsfrågor breddades ytterligare i november 2017 när jag blev pappa till en liten flicka. Min blick vändes än mer mot framtiden. Det har blivit allt klarare för mig att politik gör vi inte enbart för idag, utan även för imorgon och ännu längre fram. I horisonten bör finnas en klar bild om något bättre.

Jag ser ljust på Finlands framtid, speciellt ifall vi lyfter Finland till framkant när det gäller en hållbar utveckling. Den gröna omställningen erbjuder vårt välfärdssamhälle ofantligt stora möjligheter till att stärka de element vår välfärd grundar sig på.

En bättre framtid behöver utöver detta även två andra saker.

När vi i Finland upplevt framgång, livskraft och arbete, så har det varit genom att vara ett öppet, enat, progressivt och internationellt land. Dessa värderingar ska vi hålla fast vid.

Dessutom, framgång förutsätter en arbetslinje. I fortsättningen är det allt färre människor i arbete i förhållande till den övriga befolkningen. Vi måste ta hand om de unga och samtidigt trygga en värdig ålderdom för våra seniorer. Därför är allt arbete värdefullt. Vi behöver också ny arbetskraft till vårt land. Vi behöver framgångsrika företag, modiga företagare och kunniga arbetstagare.

Med dessa grundpelare – Ett toppland inom hållbar utveckling, ett öppet och internationellt land samt genom en klar arbetslinje, styr vi stegen mot en ljusare framtid.

Världen kan förändras! Bakom mörka moln finns även ljus. Problem som upplevs hopplösa bör bli till utmaningar som går att lösa.

Ett framgångsrikt SDP är mer än summan av alla dess delar. Framgång uppstår inte ur tomma intet, och inte heller uppnås den ensam. Det behövs mycket jobb, och framför allt gemensamt arbete. Min utgångspunkt är att ledaren inte bestämmer själv, utan vi funderar och löser problem tillsammans. Jag kallar alla finländare till att komma med i det gemensamma arbetet och bygga en bättre framtid.

Vår tids stora frågor utmanar oss. Men vi ska klara av dem. Tillsammans.

Dela på sociala medier