Presentation av Krista Kiuru, kandidat till SDP:s partiordförande

14.6.2023

Bästa kamrater!

En levande folkrörelse behöver möjligheter till påverkan. Det är vad detta handlar om nu när varje partimedlem genom sin röst kan påverka vem som blir vårt partis nästa ordförande.  Samtidigt är man med och påverkar vilka värderingar samt hur det politiska innehållet inom socialdemokratin ska se ut när vi går mot 2030-talet.

Vår förmåga att förnya samhället är alltid som högst när vi är som modigast. Då styr våra värderingar politiken – inte taktik eller makt för maktens skull – utan människors vardagliga behov, minskning av sociala skillnader, en rättvis ekonomi och en strävan efter ett solidariskt och stabilt samhälle utgör grunden.

När det övriga politiska fältet tycks hamna under den politiska högerns skugga, bör SDP hålla sin kurs stadigt utan att blinka. Vi bör befästa vårt starka värdeledarskap i samhället. Även i svåra tider behöver vår politik grunda sig på utbildning, uppskattning av arbete och kultur, miljö- och klimatskydd, att hand om de svaga samt på humanism. Jag vill fortsätta vårt arbete för rättvisa, frihet och jämlikhet utan att ge efter det minsta.

Jag är född i Björneborg 1974 och utbildad magister inom statskunskap. När jag var yngre arbetade jag inom utbildning. Till min familj hör min man, vår dotter, min mans son samt min mor och min bror. Mitt stora intresse är konst och målning. Till min natur är jag spontan, öppen och modig. Om man inte hoppar, flyger man inte heller.

Det har betydelse vem som ges uppdraget att leda. Jag har alltid agerat och gjort saker ur den utgångspunkten att hjärtat är till vänster. Jag har utan att tveka satt mig själv i blöt för att vårt lag ska uppnå framgång. Genomlevda kriser och utmanande uppgifter har lärt mig att i svåra tider är erfarenhet avgörande. När man är initiativrik, målinriktad och beslutsam, får man saker och ting till stånd. Som riksdagsledamot och långvarig minister har jag varit med och förnyat bland annat vårt lands utbildning och social- och hälsovård. Dessa områden har varit kärnan i socialdemokratin, och ska så vara även i fortsättningen.

Under mina sexton år i riksdagen har jag alltid varit en lagspelare under olika kapteners ledning. Nu är det min tur att erbjuda mitt kunnande i rollen som SDP:s kapten.

Krista Kiuru
SDP:s riksdagsledamot

Dela på sociala medier