Tillväxt för en hållbar framtid – SDP offentliggjorde strukturella -, sysselsättnings – och tillväxtåtgärder

31.5.2024

I dag offentliggjordes SDP: strukturella -, sysselsättnings - och tillväxtåtgärder som har beräknats stärka de offentliga finanserna med över 6 miljarder euro på lång sikt och som har potential att öka sysselsättningen med cirka 120 000 fler sysselsatta. Paketet kompletterar det anpassningspaket på 6 miljarder euro som SDP publicerade tidigare i denna månad som ett alternativ till regeringens plan för de offentliga finanserna.

– SDP:s alternativ visar att man kan uppnå hållbarhet i de offentliga finanserna på ett rättvist sätt. Genom strukturella -, sysselsättnings – och tillväxtåtgärder vill SDP lösa de största utmaningarna i vår ekonomi, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och påskynda investeringarna, sammanfattar SDP: s riksdagsledamot Joona Räsänen.

– Cirka 60 procent av Finlands export går till andra EU-länder. Vår framgång beror på hur Europa klarar sig. Därför måste vi vara en aktiv aktör i Europa. SDP föreslår förnuftiga och realistiska lösningar för att öka investeringarna på den inre marknaden, säger Tytti Tuppurainen, ordförande för den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

– I stället för den ohållbar konkurrens om statsstöd vill SDP verka för en gemensam lösning i form av en investeringsfond. Detta för att garantera tillräckliga investeringar i den gröna omställningen. Vi får inte kompromissa bort klimatmålen, utan vi anser att tillväxtåtgärderna behöver vara sådana som gör att vi når klimatmålen tillsammans med den privata sektorn. Det är undersökt att tillväxtåtgärder som stöder gröna investeringar är de mest effektiva, säger SDP: s ordförande Antti Lindtman.

Finlands ekonomi har länge varit svagare än Sveriges och Danmarks. Svag tillväxt har också lett till svagare offentliga finanser och det hotar framtiden för välfärdssamhället. Det finns många orsaker till den svaga tillväxten. Därför föreslår SDP sex olika åtgärdshelheter och sammanlagt 68 åtgärder som på lång sikt syftar till att stärka de offentliga finanserna med 6 miljarder och som har potential att öka sysselsättningen med cirka 120 000. Åtgärderna fokuserar på att locka gröna investeringar till vårt land, trygga tillgången på arbetskraft, tillväxtskapande åtgärder på arbetsmarknaden, påskynda den gröna omställningen, stärka den kreativa ekonomin, höja utbildningsnivån och stärka kompetensen samt stödja byggbranschen.

– Finland och Europa står inför en gemensam utmaning. Tillväxten riskerar fly annanstans. Finansministeriet förutspår att Finland kommer uppleva en kort uppgång och sedan en avtagande tillväxt. Regeringen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att ändra riktningen. Detta är inget vi behöver nöja oss med – varken i Finland eller i Europa, avslutar Räsänen.

Bekanta dig med SDP:s åtgärdspaket i sin helhet här (på finska)

Dela på sociala medier