Finland kan bättre – SDP:s alternativ för att balansera de offentliga finanserna

16.5.2024

7.5 offentliggjorde SDP ett eget alternativ för att balansera de offentliga finanserna. Alternativet stärker de offentliga finanserna i samma omfattning som regeringen och förhindrar att Finland blir föremål för EU:s förfarande vid alltför stora underskott. Det nu publicerade alternativet innehåller en ekonomisk ram som SDP förbundit sig till.

FÖRDELNINGEN AV ANPASSNINGSÅTGÄRDERNA:

  1. SDP:s ändringar av regeringens åtgärdsförslag från ramrian, 3 miljarder euro.
  2. SDP:s andra anpassningsåtgärder i planen för de offentliga finanserna, 3 miljarder euro.
  3. SDP: s strukturella -, sysselsättnings – och tillväxtåtgärder, 3 miljarder euro.

Finlands ekonomiska situation har försämrats. Regeringen har misslyckats med det allra viktigaste, nämligen att stödja tillväxten och sysselsättningen. Det behövs anpassningar, men de måste göras på ett betydligt mera rättvist sätt än vad regeringen gör. Regeringen lägger bördan av anpassningsåtgärderna på låg – och medelinkomsttagare och lämnar de rikaste i samhället utanför åtgärdspaketet.

Regeringen har misslyckats med det allra viktigaste, nämligen att stödja tillväxten och sysselsättningen. Det har skett tre avgörande misstag. Det första var att regeringen i år grundade sin budget på en alltför rosenröd tillväxtprognos. Ett annat fel var regeringens underlåtenhet att ta med inkomstanpassningar för att balansera ekonomin. Det tredje misstaget var att skapa kaos på arbetsmarknaden, vilket har blivit mycket dyrt för Finland.

SDP:s linje utgår från, att de tjänster som utgör kärnan för välfärdssamhället och den grundläggande utkomsten för dem som har det sämst ställt ska skyddas. Till dessa hör offentliga social – och hälsovårdstjänster samt utbildning. Vårt alternativ innebär en betydligt mer rättvis ekonomisk balansering med hjälp av både inkomst – och utgiftsjusteringar. Även de rikaste i samhället deltar i talkot.

SDP:s anpassningsåtgärder består av både utgifts – och inkomstanpassningar. Vi föreslår också en omfattande åtgärdshelhet som innefattar strukturella -, sysselsättnings – och tillväxtåtgärder för att ytterligare stärka de offentliga finanserna. På längre sikt är stärkandet av den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen de viktigaste faktorerna för att få Finlands skuldkvot att minska. De strukturella -, sysselsättnings – och tillväxtåtgärder offentliggörs senare i maj 2024

Bekanta dig med SDP:s alternativ

Dela på sociala medier