SDP:s Johan Kvarnström: Beredskapen för oljeolyckor måste tryggas och utvecklas

12.1.2022

Kvarnström reagerar på att Gränsbevakningsväsendet på sina finskspråkiga webbsidor uppger att Finlands nuvarande beredskap för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor från fartyg är bra, men otillräcklig. (“Suomen nykyinen öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmius on hyvä, muttei riittävä”. (https://raja.fi/ymparistovahinkojen-torjunta).)

Stora mängder olja transporteras ständigt på Östersjön, varpå risken för olyckor ständigt är närvarande och beredskapen måste vara tillräcklig med råge, enligt Kvarnström.

– Finlands beredskap inför en oljeolycka har beskrivits vara bland Europas bästa, men om den är otillräcklig kan vi inte vara nöjda och trygga. Vi måste garantera verksamheten så goda förutsättningar som bara är möjligt, säger Kvarnström och påpekar att olyckor ständigt sker i Östersjön även om de lyckligtvis inte varit enorma till omfattningen.

I oktober spred en trålare olja i havet i Lappvik i Hangö. I november uppgav NTM-centralen att stora mängder olja har påträffats i havet i Pargas. I december kolliderade två fraktfartyg på Östersjön mellan Ystad och Bornholm med oljeläckage som följd.

Sedan år 2019 ansvarar inrikesministeriet och i praktiken Gränsbevakningsväsendet för bekämpningen av miljöskador på öppet hav; tidigare löd verksamheten under miljöministeriet.

– Men närmare fast land måste samarbetet med kommunerna, räddningsväsende och frivilliga fungera utmärkt om olyckan är framme. Fartygsolje- och fartygskemikalieolyckor kan ha allvarliga följder för kustens natur och näringar, säger Kvarnström.

I regeringen Marins regeringsprogram står att läsa att “beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor ska förbättras” och att “oljebekämpningssamarbetet
ökas inom ramen för EU:s strategi för Östersjön.”

– Den här skrivelsen måste förverkligas på fler sätt än bara genom investeringar i nya fartyg som kan användas ute på öppet hav. Vi behöver en mångsidig palett. Vi måste vara redo om en olycka så skulle ske ute på finska viken eller långt inne i Pojoviken, utanför Hangö eller utanför Helsingfors. Vi måste även se till Oljeskyddsfondens förändringar och vad det föranleder för åtgärder, säger Johan Kvarnström som är medlem i riksdagens miljöutskott.

Dela på sociala medier