SDP:s Berg och Mäkynen: Österbotten gynnas av vårdreformens nya finansieringsmodell

13.10.2020

Riksdagsledamöterna Kim Berg (SDP) och Matias Mäkynen (SDP) är nöjda över vårdreformens nya finansieringsmodell. Den nu föreslagna finansieringsmodellen gynnar Österbotten bättre. Resurserna till vården och omsorgen ökar med det nya förslaget. Därmed kan man ytterligare tillgodose en god jämlik vård i hela landet.

-Allt pekar på att det behövs mera resurser för att tillgodose en god vård i framtiden. Mera resurser leder också till att man kan satsa på det förebyggande arbetet. Skattebasen kan öka när fler mår bra och orkar i arbetet, säger SDP:s vice ordförande och riksdagsledamot Matias Mäkynen.

-Det är också viktigt att våga satsa för att minska den vårdskuld som byggts upp de senaste åren. Vårdskulden har även blivit större som en följd av coronan, tillägger riksdagsledamot Kim Berg.

Enligt det nya förslaget skall utjämningen leda till att finansieringen för de olika välfärdsområdena kan öka med högst 200 euro per invånare eller minska med högst 100 euro per invånare jämfört med nuläget. I det tidigare förslaget låg gränsen på minus 150 respektive plus 150 euro per invånare. Den statliga finansieringen kommer därmed öka för att göra utjämningen mellan vårdlandskapen mera rättvis. Övergångsperioden har även förlängts till sju år och utjämningen sker i olika steg.

Därtill stärker man resurserna för att garantera en vård på de två nationalspråken genom att öka koefficienten för tvåspråkigheten i finansieringsmodellen. Allt detta gynnar speciellt tvåspråkiga Österbotten.

-Det är viktigt att tillgodose en god vård på ens modersmål och de ökade resurserna för tvåspråkigheten ger förutsättningar för det, säger riksdagsledamot Kim Berg som även sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Dela på sociala medier