Kvarnström (SDP): Lägre dagvårdsavgifter underlättar barnfamiljernas vardag

16.9.2020

Nyligen offentliggjordes regeringens budgetproposition. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) är stolt över att regeringen valde sänka avgifterna inom småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. Det är dels en satsning med ett egenvärde, dels en satsning som stöder sysselsättningen.

-Många barnfamiljer har i denna coronaepidemi drabbats hårt. Osäkerheten breder ut sig och många har svårt att få privatekonomin att gå ihop då en själv eller ens partner varit eller riskerar bli permitterad. Oron över att blivit arbetslös eller förlora jobbet medför också påfrestningar. Sänkta dagvårdsavgifter löser ingalunda alla utmaningar, men det underlättar familjernas vardag, säger riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).

Enligt Kvarnström visar beslutet också att regeringen vill satsa på barn och ungdom och inte göra om misstagen från 90-talets recession.

-Sänkta dagvårdsavgifter förbättrar möjligheterna för fler barn att ta del av professionell småbarnspedagogik. Satsningar på dagvården kan även öka sysselsättningen på kort och lång sikt, poängterar riksdagsledamot Kvarnström och poängterar att kommunerna givetvis kompenseras för denna satsning i form av en större kommunal andel av samfundsskatten.

Budgetens stora stöd till kommunsektorn är överlag av central betydelse för landets välfärd, enligt Kvarnström som under året efterlyst starkt statligt stöd till kommunerna.

Dela på sociala medier