Kim Berg: Underavlöning drabbar alla arbetstagare, hederliga företagare och hela samhället

12.2.2022

Kim Berg: Underavlöning drabbar alla arbetstagare, hederliga företagare och hela samhället

Nyligen rapporterades det om ett misstänkt ockerfall i Närpes som drabbat utländska arbetstagare. Fallet är inte i sig unikt, utan det finns flera exempel runt om i landet där arbetstagare inte fått den lön och de arbetsvillkor de förtjänar. Riksdagsledamot Kim Berg från Vasa valkrets efterlyser fler åtgärder för att förhindra brottslig verksamhet i det finländska arbetslivet.
 
 
-I det stora hela har Närpes lyckats bra med integreringen av utländska arbetstagare. Närpes är en förebild på hur man kan gå från avbefolkning till tillväxt och inflyttning, säger Berg.
 
Enligt Berg handlar frågan faktiskt inte om Närpes. Frågan handlar om uppsåtlig underavlöning av arbetstagare. Enligt Berg är likgiltighet för spelreglerna i arbetslivet en mycket större fråga än en ort eller bransch.
 
SDP har sett till att man i regeringsprogrammet förbundit sig att utreda nya sätt att ingripa i uppsåtlig eller grovt oaktsam underavlöning. Enligt Berg är de nuvarande metoderna inte tillräckliga.
 
-Det behövs bättre lagstiftning och effektivare verktyg för att åtgärda missförhållanden. I Sanna Marins regerings färska sysselsättningsbeslut finns lyckligtvis svar för att lösa detta problem, säger Berg.
 
-Det är viktigt att strafflagens delar gällande diskriminering i arbetslivet, ocker och bedrägeri är aktuella och att tillämpningen av dem inte är förknippad med tolkningssvårigheter. Sedan kan preskriptionstiderna för arbetsbrott behöva förlängas. En orsak är att fallen ofta är så komplicerade att de hinner preskriberas före de utretts på behörigt sätt av polisen och åklagaren, säger Berg.
 
Berg vill betona att alla tjänar på att vi som samhälle tar brott i arbetslivet på stort allvar. Det främjar rättvis konkurrens och det gynnar i slutändan hela näringslivet. 
 
-Sedan är det också viktigt att arbetstagare får ordentlig information om sina rättigheter och om samhället genast då de anländer. I detta arbete har fackförbunden en viktig roll. Jag har förstått att lokala fackavdelningar i Närpes hjälpt till med att översatta grundläggande info om arbetslivet till t.ex. vietnamesiska. Det är viktigt arbete som måste fortsätta, säger Berg.
 

Dela på sociala medier