Kim Berg (SDP): Tilläggsfinansieringen av mentalvårdstjänsterna främjar också genomförandet av terapigarantin

27.5.2021

– Det är särskilt viktigt att förbättra mentalvårdstjänsterna och det hur betydelsefulla de är har fått större fokus i och med coronpandemin. Med tilläggsfinansiering på 16 miljoner euro kan vi samtidigt svara på det ökade behovet och samtidigt stödja det redan påbörjade arbetet med att förverkliga en terapigaranti, som en del av vårdgarantin, konstaterar riksdagsledamot Kim Berg (SDP).

Coronapandemin har i betydande grad påverkat barns, ungas och barnfamiljers välfärd och tillhandahållandet av deras tjänster. Bland annat psykiska problem har ökat och det ökade servicebehovet har bemötts med tilläggsfinansiering.

– Regeringen har med tilläggsfinansieringen på ett berömvärt sätt svarat på dessa behov. Det är av största vikt att vi ökar resurserna för tjänster som riktar sig till barn, unga och barnfamiljer som drabbats hårt av pandemin, fortsätter Berg.

– I och med pandemin har behovet av mentalvårdstjänster ökat både inom psykoterapin och inom vården av psykisk hälsa med låg tröskel. Det förebyggande hjälpen, såsom korttidsbehandling, är särskilt viktig för att förebygga bestående problem och långvarigt behov av vård, betonar Berg.

Dela på sociala medier