Kim Berg (SDP): Österbotten får ta del av EU-stödet för stadsutveckling

20.5.2020

Vasa, Seinäjoki och Karleby har tagits med i projektet för hållbar stadsutveckling, som möjliggör ett tätare samarbete mellan städerna och staten, som stöder forskning, utveckling och innovationer. Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) anser att det är en god nyhet att de österbottniska städerna tas med i EU-projektet.

– Genom avtalen utvecklas ekosystem för innovationsverksamhet, dvs. täta samarbetsnätverk. Därtill stärks spetskompetensen och effektiviteten förbättras. Samtidigt samlas forskning och olika nätverk till större kompetenskluster, säger en nöjd Kim Berg.

Överenskommelser knyts mellan huvudstadsregionen och övriga universitetsstäder och städer med universitetscenter. I och med att Österbotten ansluter sig finns det nu 18 städer i ekosystemet. I projektet deltar olika finländska regioner och städer, vilka alla har olika kompetensområden.

Överenskommelserna om ekosystemen genomförs som en del av EU:s nya region – och strukturpolitiska program 2021-27. Programmet förverkligar EU:s mål för hållbar stadsutveckling i Finland. Under mandatperioden har hållbar stadsutveckling redan genomförts i sex största finländska städerna.

Ekosystemet för samman företag, högskolor, forskningsinstitut och finansiärer för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och lösningar som förbättrar invånarnas välfärd. Med hjälp av nätverken kan finländska aktörer också snabbt ta till sig information och kompetens.

– Ett centralt mål är att utnyttja städernas stora framtidsinvesteringar som utvecklingsunderlag för innovationer, säger Berg.

Dela på sociala medier