Kim Berg (SDP): Island visar vägen för hur vi kan uppnå lika lön för lika arbete

30.6.2022

Denna vecka var Nordiska rådets välfärdsutskott på besök till Island. Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) deltog och fick bland annat ta del av erfarenheterna av det så kallade ligelønscertificering-systemet. Enligt Berg kunde den lösningen kanske också passa Finland.

I korthet antog Island år 2018 en lag som krävde att alla arbetsplatser med fler än 25 anställda måste uppföra en jämställdhetsplan eller integrera jämställdhetsfrågor i sin personalpolicy. Tidigare var det frivilligt. Om företaget eller arbetsplatsen lyckas nå alla krav och målsättningar i lagen kan företaget sedan tilldelas ett lika lön-certifikat. Detta har uppmuntrat företag att jobba med jämställdhetsfrågor för att t.ex. öka trivseln, förhindra trakasserier och ge alla arbetstagare samma möjlighet till fortbildning.

”Inom Nordiska rådet har vi kommit fram till att det kunde vara bra med en nordisk lösning kring detta. Ett nordiskt lika lön-certifikat kunde främja jämställdhetsarbetet på hela den nordiska arbetsmarknaden. Det förslaget är värt att jobba vidare med. Hur som helst kunde ett lika lön-certifikat vara intressant för Finlands del och jag tror det finns ett starkt intresse bland många företag att jobba med dessa frågor och tilldelas ett certifikat om man uppfyller kriterierna”, berättar Kim Berg.

Samtidigt löser inte lika lön-certifikat alla problem.

”Även om man får ett certifikat på att man betalar lika lön för lika arbete ändrar det inte på det faktum att det finns många kvinnodominerande branscher som har klart lägre löner än andra branscher. Den frågan löser inte lika lön-certifikatet. Därför behöver vi också fackföreningsrörelsen som jobbar för att förbättra löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden”, konstaterar Kim Berg.

Dela på sociala medier