Johan Kvarnström (SDP): Riksdagens viktiga vattenbeslut väntar fortfarande på förverkligande

20.5.2024

Rent dricksvatten är en fråga som blir allt viktigare i världen och som ofta tas för given i Finland. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) påpekar att riksdagens beslut från år 2021 om att förhindra privatiseringar av vattentjänster fortfarande kräver en uppdatering av lagstiftningen. Han bedömer att detta är en fråga där regering och opposition kunde nå samsyn eftersom riksdagens uttalande i frågan var enhälligt.

Medborgarinitiativet “Vattnet är vårt” fick enhälligt stöd av riksdagen under förra perioden. Riksdagen antog då enhälligt ett uttalande om att man ”förutsätter utifrån medborgarinitiativet att statsrådet så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt”.

– Tyvärr har lagstiftningen ändå inte uppdaterats ännu, varken av regeringen Marin eller regeringen Orpo, men behovet kvarstår. Jag efterlyser lagberedning nu, bättre sent än aldrig, i enlighet med riksdagens beslut. Medborgarna förväntar sig att vi skyddar våra vattentjänster. Vi kan inte ignorera behovet av att säkra tillgången till rent vatten för alla och skydda de vattentjänster som är ett naturligt monopol från privatisering, säger Kvarnström.

Frågan om vattenförsörjning är lika aktuell idag som för tre år sedan, kanske till och med mer akut med tanke på klimatförändringen som orsakar torka på många håll och ökar vattenbristen, även inom Europa. Detta är också en fråga om totalförsvar. Vattenförsörjningen måste vara tryggad både i vardagen och i krissituationer.

-Offentligt ägande av vattentjänsterna är avgörande för att säkerställa tillgången till rent vatten för alla finländare och för att skydda miljön. Vi måste se till att dessa viktiga tjänster förblir i kommunernas händer. Vi behöver säkerställa en hållbar förvaltning av våra vattentjänster för att möta framtidens utmaningar, säger Kvarnström.

Frågan Kvarnström ställer den ansvariga ministern är följande:

Ämnar regeringen skrida till åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt?

Dela på sociala medier