Johan Kvarnström (SDP): Interpellationen är ansvarslös och vilseledande

17.11.2021

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) anser att oppositionens interpellation som presenteras i dagens plenum är befängd och panikartad.

Det råder stor samstämmighet om att Belarus lednings agerande är skamligt. Att använda människor som spelbrickor i ett politiskt spel på sättet som nu skett och sker är avskyvärt. Så långt är de flesta eniga. Men sedan går uppfattningarna så isär att oppositionen tar till sitt tyngsta verktyg på ett sätt som enligt Kvarnström är skadligt och kontraproduktivt vad gäller själva fenomenet med så kallade hybridattacker.

– Samtidigt som oppositionen säger att de vill se starkare skydd mot hybridhot så reagerar de precis som Belarus ledning önskar att EU-länder ska göra, genom att ifrågasätta systemets hållbarhet och grundläggande värderingar. Och detta i ett skede då Finland inte utsatts för denna typ av påtryckning i dess aktuella form, säger riksdagsledamot Kvarnström

Kvarnström poängterar att regeringen betonat att Finland vid behov skyddar sin gräns även med nuvarande lagstiftning och uppdaterar lagar kontinuerligt och genomtänkt. Detta måste ske noga övervägt och väldigt grundligt i frågor om grundläggande frågor som landsgränser och mänskliga rätttigheter. Kvarnström betonar att det inte är något som ska springas ihop i all hast.

– Men det som är akut, det som måste lösas snabbt är den pågående humanitära krisen. Den talar oppositionen väldigt lite om. Nöden är stor vid gränsen mellan Belarus och Polen, säger Kvarnström.

Han uttrycker en stark besvikelse över hur Samlingspartiet agerar i denna fråga.

-Jag trodde att murbyggarretoriken var något endast högerpopulistiska partier sysslade med. Men det är faktiskt samlingspartiets reaktion på krisen i Belarus, att Finland borde bygga stängsel längs hela gränsen och dessutom felaktigt signalera att vårt nuvarande system inte fungerar.

-För bara ett par veckor sedan efterlyste samlingspartiet ingenting av det de nu skriker efter, men nu griper de desperat en chans till kortsiktig synlighet och gör Finland och EU en riktig björntjänst, säger Kvarnström.

Dela på sociala medier