Johan Kvarnström (SDP): Den progressiva klimatlagen gynnar Finland

25.5.2022

– I dessa tider då priserna går upp och många har det kämpigt i vardagen är det viktigt att lyfta fram att en stark och rättvis klimatpolitik löser problemen och inte är en del av dem. I betänkandet till lagen sägs träffsäkert att den redan genomförda starka klimatpolitiken och omställningen till klimatneutralitet bidrar till att lindra den kostnadschock som orsakats av kriget i Ukraina, säger Kvarnström som sitter i miljöutskottet.

Kvarnström håller med om att lösningar på EU-nivå är nödvändiga och av central betydelse. Han ser däremot inget problem med att hålla en ambitiösare linje än övriga EU. Tvärtom finner han det motiverat.

– Just därför ska vi gå i bräschen, för att kunna påverka trovärdigt inom EU. Det är samtidigt en linje som hela landet vinner på, plus att vi får renare miljö och ett hållbarare samhällssystem snabbare, säger Kvarnström som anser att Finland med den förnyade klimatlagen säkrare kan nå målet med klimatneutralitet till 2035.

Delmål för 2030 och 2040 samt ett skärpt utsläppsmål för 2050 är centrala delar av den nya klimatlagen. Kvarnström välkomnar också att propositionen innehåller ett förslag om att lagen också ska innehålla en klimatplan för markanvändningssektorn.

Propositionen skrevs innan Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Till näst anser Kvarnström, precis som miljöutskottet i betänkandet, att det är viktigt att så snart som möjligt utvärdera konsekvenserna av läget i Ryssland och Ukraina för Finlands försörjningsberedskap, så att detta perspektiv kan beaktas i planeringen av klimatåtgärderna.

Dela på sociala medier