Diskussionsinitiativet om likabehandling, jämlikhet och icke-diskriminering har överlämnats till riksdagen

19.6.2024

Den senaste tidens rasistiska våldsdåd har chockat finländarna djupt. Diskussionsinitiativet om ämnet, som beretts under ledning av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, har överlämnats till riksdagen onsdagen 19.6.2024. Initiativet undertecknades av ordförandena för nästan alla riksdagsgrupper.

Enligt Finlands grundlag har var och en rätt till liv samt till personlig frihet, integritet och trygghet. I Finland har det uppstått en atmosfär som underblåser extremistiska rörelser. Extremiströrelser är inte isolerade från resten av samhället. I Finland finns det oroväckande många människor som stöder eller tyst godkänner extremhögerideologi och till och med terrorism.

Enligt skyddspolisen utgör extremhögerterrorism vid sidan av radikal islamistisk terrorism det allvarligaste terroristhotet i Finland. Detta fick vi en omfattande påminnelse om då vi finländare chockades av att höra om att en man som hör till en högerextrem grupp misstänks ha knivhuggit ett 12-årigt barn i Uleåborg.

Våldsamma tal kan leda till våldsamma gärningar, men detta har inte beaktats tillräckligt allvarligt i Finland. Ett tal är inte bara tal; det skapar en atmosfär där våldsamma handlingar kan bli möjliga.

Denna utveckling måste vändas. Förverkligandet av likabehandling och stärkandet av gemenskap kräver kontinuerliga åtgärder av oss alla. Vi riksdagsledamöter har ansvar för att bygga upp ett jämlikt Finland både genom våra tal och genom våra gärningar. Ett Finland, som fördömer alla våldsamma rörelser. Ett Finland, där var och en kan leva i trygghet oberoende av hudfärg, religion och födelseort.

Med stöd av vad som anförts ovan föreslår vi att riksdagen för en aktualitetsdebatt om likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering.

Undertecknare av diskussionsinitiativet:

Tytti Tuppurainen, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Matias Marttinen, Samlingspartiets riksdagsgrupp

Antti Kurvinen, Centerns riksdagsgrupp

Atte Harjanne, Gröna riksdagsgruppen

Aino-Kaisa Pekonen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp

Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen

Peter Östman, Kristdemokratiska riksdagsgruppen

Harry Harkimo, ​Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp

Dela på sociala medier