Kandidater i EU-valet

Tanja Airaksinen

123 Riksdagsersättare, speciallärare

Internationalism och språkkunskaper till Bryssel. Jag är biträdande riksdagsledamot från riksdagsvalet 2023 och varit aktiv inom politiken i mer än 25 år. Redan under min studietid i Grekland, vid demokratins rötter i Aten, gav jag mig in i politiken via en lokal ungdomsorganisation.

Jag arbetade vid ambassaden i Aten. Senare som EU-tjänsteman under Finlands EU-ordförandeskap och sedan i Greklands utrikesminister G. Papandreus kabinett, som medlem i FoUI-arbetsgruppen.  Nu ställer jag upp som kandidat för att kämpa för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Som östfinländsk kandidat vill jag främja gränssäkerheten och livskraften i våra områden i östra och norra Finland. Framtiden i Europa behöver också en grön omställning, utbildning och arbetskraftsrörlighet och folk som talar för fred. Jag anser att min internationella arbetslivserfarenhet, mina språkkunskaper och min kunskap om arbetslivet, liksom min erfarenhet av förtroendeuppdrag och universitetsstudier, ger mig en god grund för att verka som ledamot i Europaparlamentet.

Patrik Borg

124 Företagare, utvecklingschef

Jag är företagare och utvecklingsdirektör på Aisti Health Oy, ett företag som fokuserar på forskning och främjande av arbetsproduktivitet och välbefinnande i arbetet. Jag är en av Finlands mest kända experter på kost och fetma och har under min karriär arbetat som expert inom livsmedelspolitik och forskat i policyer beträffande förebyggande av fetma. Jag har också varit med och grundat företag inom livsmedels- och välfärdssektorn, till exempel Painoklinikka Oy, ett företag som specialiserar sig på vård av fetma på distans.

Jag är expert på välbefinnande, förebyggande hälsovård, välbefinnande i arbetet och mänsklig produktivitet. Och jag har kunnat arbeta mycket med dessa frågor, men den politiska dimensionen har förblivit inom forskning och expertroller – och nu är det dags att göra ett politiskt avtryck beträffande dessa frågor i Europaparlamentet.

Jessy Eckerman

125 Lagtingsledamot, ungdomsledare

Jessy Eckerman är tidigare ungdomsledare, numera lagtingsledamot i Ålands Lagting, vice ordförande i Mariehamns stadsfullmäktige på Åland. Med en passion för demokrati, klimatet och löntagares rättigheter kandiderar Jessy i EU-valet, och det helt på svenska. I riksdagsvalet 2019 fick Jessy näst flest röster på Åland.

Piia Elo

126 Biträdande borgmästare, pol. mag.

Fred, stabilitet och framtidstro är vad mitt Europa stödjer sig på.

Jag är ordförande för SDP:s partifullmäktige och verkar som biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn. För mig är det särskilt viktigt att skapa en bra framtid, främja allas rätt till att lära sig, utvecklas och må bra. Frågan om unga är allas vår fråga. De måste ha framtidstro och en tro på att livet fångar upp dem, stöd i att livet möjliggör och att man får hjälp när ens egna vingar inte bär. De måste ha en tro på att samhället tar ansvar för alla och envar, strävar efter att främja harmoni och välbefinnande människor emellan och strävar på alla sätt efter att stävja klimatförändringen.

Jag är en internationell, erfaren och kompetent aktör, van nätverkare, förhandlare och främjare av riktlinjer. Jag är en 46-årig tonårsmor och hundägare, och jag är redo för nya utmaningar.

Maria Guzenina

127 Riksdagsledamot, journalist

Mina år inom politiken har bara stärkt mitt samhälleliga kall. Jag tror på kraften i samarbete och att göra saker tillsammans. I vår tid förekommer alldeles för många splittrande bråk och motstridigt prat. Det finns ett behov av att lyssna mer på varandra och hitta gemensamma lösningar. De stora problem som Finland, Europa och världen står inför riskerar att förbli obehandlade, eftersom alltför många människor har ett kortsiktigt och populistiskt synsätt på hur politik ska genomföras. Mina fem mandatperioder som riksdagsledamot har lärt mig att det går att hitta lösningar om man ids ha en informerad och lösningsorienterad dialog.

Eero Heinäluoma

128 Europaparlamentariker

Jag är en socialdemokrat född i Karleby, trebarnsfar och make. Jag har under den senaste mandatperioden varit ledamot av Europaparlamentet – vanliga finländares talman i Europa.

Jag är entusiastisk över att eventuellt få fortsätta mitt arbete även under nästa mandatperiod. Jag har varit huvudförhandlare för min grupp i mer än 20 lagprojekt och parlamentets ställningstaganden. Min nyaste uppgift är att verka som budgetutskottets huvudförhandlare i EU:s nya försvarsindustriprogram.

Jag bär lätt road smeknamnet Mr. Money, Herr Pengar. Namnet härrör från min bakgrund som före detta finansminister och mina ansvarsområden som medlem av Europaparlamentets budget-, ekonomi- och finansfrågor samt säkerhets- och försvarspolitiska utskott samt i S&D-gruppen.

Min breda erfarenhet inom politik hjälper mig i min uppgift. Jag har varit riksdagsledamot i 17 år, riksdagens talman i 4 år och finansminister i 3 år. Jag var SDP:s ordförande i 3 år och partisekreterare i 3 år. Dessförinnan hade jag olika uppdrag inom FFC i drygt 20 år.

Miina-Anniina Heiskanen

129 Ekon. mag., danslärare (YH)

Jag heter Miina-Anniina Heiskanen (f. 1986), en försvarare av mänskliga rättigheter och dansande ekonom från Uleåborg. Jag är 2:a vice ordförande i Uleåborgs stadsstyrelse, stadsfullmäktig och SDP:s biträdande riksdagsledamot i Uleåborgs valdistrikt. Jag har en magisterexamen i ekonomiska vetenskaper och jag är utbildad danslärare (YH).

Viktiga frågor i politiken för mig är frågor som rör barnfamiljer, miljö, ekonomi, sysselsättning och välfärd. Grunden till mitt beslutsfattande utgörs av fakta och värden. Jag växte upp omgiven av teckenspråkskultur genom mina far-/morföräldrar. Det är en stor rikedom, grunden till mina värderingar samt en nyttig färdighet i mitt liv.

Sari Helin

130 Företagare, journalist

Jag heter Sari Helin och jag är företagare och reporter. Jag menar verkligen allvar med att åka till Bryssel för att stå upp för finländarnas sak.

Jag är en mamma för hela landet, småföretagare, krögare och, under gruvboomen, en försvarare av vårt rena vatten. Jag är en ledare inom Huono Äiti-organisationen. Organisationens kamratstöd når ut till hundratusentals finländare. Du kanske även kommer ihåg mig från mina dagar som reporter för Yles Aamu TV och A-studio.

Jag har två barn och jag tog min examen i samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Bryssel och EU är välbekanta för mig sedan många år och vi har länge haft en bostad i Bryssel. Jag har även bott flera år i USA och verkat som frivillig inom FN:s fredsbevarande bataljon i Balkan. Jag talar engelska, klarar mig på svenska och talar vardagsfranska. Jag har även studerat ryska.

Jag bor i Helsingfors, är hemmahörande i Tammerfors och lever även vid Saimen.  Jag vill värna om våra fantastiska vatten, barn, vuxna, barn med särskilda behov och småföretagare. Jag har arbetat länge för tillgänglighet.

Viivi Järvelä

131 Doktorand, biofysiker

Jag är en 30-årig kandidat i EU-valet från Lappland. Jag är utbildad biofysiker och arbetar som avhandlingsforskare vid Uleåborgs universitet där jag forskar om cellulära mekanismer i neurologiska sjukdomar. Jag är fullmäktigeledamot med min första mandatperiod i Kemi, där jag för närvarande är 3:e vice ordförande i stadsfullmäktige och ledamot i välfärdsnämnden och styrelsen för Kemin energia ja Vesi Oy. Dessutom är jag ledamot i SDP:s partifullmäktige. Mina vägledande värderingarna i beslutsfattande är jämlikhet, rättvisa och solidaritet, som också utgör kärnan i SDP:s verksamhet.

Emilia Kangaskolkka

132 Ordförande, studerande i samhällsvetenskap

Jag heter Emilia Kangaskolkka och jag är en ung östfinländare. Mitt huvudsakliga uppdrag är som ordförande för Socialdemokratisk ungdom och kommunfullmäktig.

Mitt politiska tänkande har starkt påverkats av min barndom och ungdom i Norra Karelen, där fattigdomen bland barnfamiljer är störst i Finland – det har synts både i skolbänken och i mina hobbyer. Inom politiken är jag medansvarig för framtiden för välfärdsstaten och Europeiska unionen. Inom dessa tror man på strävan efter hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, säkerhet och fred.

Kimmo Kiljunen

133 Riksdagsledamot, politices doktor

Jag är från Nyland och är inne på min 6:e mandatperiod som riksdagsledamot. I riksdagen leder jag utrikesutskottet och Finlands delegation i Europarådet. Jag har en doktorsexamen i statsvetenskap. Utöver våra inhemska språk talar jag flytande engelska och ryska. Jag har också skrivit flera faktaböcker, framför allt om utrikes- och säkerhetspolitik, EU och det finska pensionssystemet. Jag är gift, har fyra vuxna barn och sex barnbarn.

Jag vill bidra med min omfattande internationella expertis till EU. Jag är produktiv, har omfattande nätverk och förmåga att förstå inte bara de politiska och ekonomiska frågorna utan också de sociala konsekvenserna av EU:s beslut. Förutom ett tryggt Finland och Europa vill jag också främja i synnerhet pensionärerna och deras möjligheter till delaktighet i det digitala samhället. För mig är det bästa måttet på ett samhälle hur det tar hand om sina svagaste – och detta gäller både i Finland och i EU.

Pekka Komu

134 Affärsutvecklare

Jag är stadsfullmäktig från Lahti och ordförande för Päijät-Tavastlands landskapsstyrelse. Till vardags verkar jag som affärsutvecklare på ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar med elektrisk trafik och regionala utvecklingsfrågor.

Jag har haft möjlighet att utveckla Lahtis under 15 års tid i ansvarsfulla förtroendeuppdrag i ledning för såväl stadsfullmäktige som stadsnämnden och stadsstyrelsen. Under denna tid har vi tillsammans fått utveckla staden och landskapet: Lahti är en starkare miljö- och universitetsstad. Dessa utvecklingssteg har krävt inte bara samarbete, utan också nätverkande och påverkning på nationell och internationell nivå.

Som medlem i Europeiska regionkommittén kan jag föra de finländska kommunernas talan i EU:s beslutsfattande. Det har stärkt mig i min övertygelse att lösningarna på många av framtidens stora frågor i grunden är europeiska. Men samtidigt utkämpar vi en paneuropeisk kamp för våra gemensamma värderingar mot den radikala högern, populism och cynism. Risken är att vi hamnar på efterkälken och snubblar över våra egna fötter.

Det är därför jag brinner för att stå upp för ett ansvarsfullt och hållbart EU med framtidstro.

Tiina Kyllönen

135 Ungdomsarbetsledare, närståendevårdare

Jag heter Tiina, är 40 år och kommer från Manamansalo vid Ule träsk. Jag är ungdomsarbetare och lättföretagare, mamma och närståendevårdare. För sju år sedan gav jag mig in i politiken eftersom jag var chockad över högerregeringens nedskärningar i vanliga människors dagliga liv. Det kändes som att vi vanliga människor behövs i beslutsfattandet. Nu behövs vi vanliga människor också i Europaparlamentet. För närvarande är jag vice ordförande i Kajana stadsfullmäktige samt välfärdsområdesfullmäktig Kajanaland. Jag har upptäckt att man kan och bör påverka. Mitt arbete och min roll som vice huvudförtroendeperson har lärt mig om avtalskultur. Jag är sådan att jag vill hitta lösningar i stället för att bråka. Internationell erfarenhet har jag från mitt arbete och genom mitt frivilligarbete med unga. Dessa uppgifter för mig och mina unga runt Europa.

Suna Kymäläinen

136 Riksdagsledamot

Jag har levt hela mitt liv vid gränsen och jag känner till behoven beträffande gränsen. Östgränsens betydelse har betonats som en säkerhetsgräns för Nato. Det är till fördel för hela Finland och Europa att dessa områden bevaras livskraftiga och säkra. Jag har varnat för Ryssland. Jag har sedan 2007 framgångsrikt drivit på för att begränsa försäljningen av mark och fastigheter till icke-EU-medborgare. Även om Europa behöver stärka sin självförsörjning på försvarsområdet är det viktigt att komma ihåg att det först och främst handlar om att trygga freden i Finland och Europa.

För mig innebär social rättvisa framför allt rättvisa regler i arbetslivet, även på europeisk nivå. Alla ska få uppleva att de blir hörda, att de är delaktiga och att de har en försörjning. Det bästa sättet att bekämpa fattigdom är att få alla att vara delaktiga. Europa måste bli bättre på att ta itu med ökande ojämlikhet och förhindra utslagning. Europas integritet har en direkt inverkan på den inre säkerheten. När de yttre gränserna utmanas måste den inre integriteten vara stark.

Hela Finland och Europa gynnas av en livlig och befolkad gränsregion. EU:s sanktioner mot Ryssland orsakar stora ekonomiska förluster och problem vid den östra gränsen. Närmare en miljon euro per dag! Stödpaket har hittats i EU för många olika utmaningar och det finns nu ett tydligt behov av stöd i östra Finland. Stödet skulle inte belasta utvecklingen av resten av Finland, utan läggas ovanpå allt annat. Hela Finland bör kunna utvecklas jämlikt.

Päivi Niemi-Laine

139 Chef för samhällsrelationer, fil.mag.

Jag är en erfaren beslutsfattare och påverkare, vars värden består av rättvisa och respekt för andra. Jag har lång erfarenhet av att påverka finsk och europeisk politik och likaså lagstiftningsarbete samt beslutsfattande. Intressebevakningsarbete för löntagare i Finland och Europa har jag utfört i över 20 år i olika uppgifter, bland annat i egenskap av fackförbundsordförande. Nu arbetar jag för ett fackförbund som chef för samhällsrelationer.

Jag har en magisterexamen i filosofi. Dessutom har jag Emba- och HHJ-examen.

En evig motionär och gymråtta.

Emmi Lintonen

137 Optiker, optometriker (YH)

Jag är yrkesutbildad inom hälsa och välfärd och optiker från Tavastland. Jag är vice ordförande för Socialdemokratiska kvinnor, ledamot i styrelsen för Socialdemokratiska kvinnor i Europaparlamentet (PES Women) samt beslutsfattare inom kommunen och välfärdsområdet. Jag är gift och vi har två döttrar i skolåldern. Mina hobbyer inkluderar motion, läsning, återvinning av textilier och vintage.

Ville Merinen

138 Riksdagsledamot, psykoterapeut

Vi måste omedelbart få bukt med skadorna som sociala medier orsakar.

Ökningen av psykiska problem bland unga påverkas i hög utsträckning av användningen av sociala medier och smarta telefoner. Det är viktigt att EU fortsätter att reglera och föra en dialog med jättarna inom sociala medier och artificiell intelligens och dialogen med företag inom sociala medier för att göra användningen av dem hälsosammare och säkrare.

Pinja Perholehto

140 Riksdagsledamot

Jag är en 27-årig jämlikhetsinriktad riksdagsledamot från Hyvinge vars hjärta klappar för hållbar utveckling, ett rättvist arbetsliv, rättvisa och internationalism.

En klok person sade en gång att allt som krävs för att besegra ondskan är att goda människor inte gör någonting – och på många sätt är det vad valet till Europaparlamentet i juni handlar om.
I valet till Europaparlamentet är det fråga om hållbar utveckling, fred, frihet och samarbete. Det är inte till fördel för Finland att slå till reträtt, utan vi måste gå framåt.

Många av dagens och framtidens hot är osynliga och gränsöverskridande. Oavsett om vi talar om rättsstatsprincipen, digitalisering eller till exempel att trygga en kvalificerad arbetskraft är det värt att samarbeta inom hela EU.

EU och vi finländare kommer att klara oss, så länge vi inte blundar för utvecklingen, kryper ihop och stänger oss ute från världen i en tid då utmaningar måste lösas över nationalstaternas gränser.

Dimitri Qvintus

141 Direktör, ordförande

Jag heter Dimitri Qvintus och jag är tvåbarnsfar, ledamot i SDP:s partistyrelse och ordförande för Europa-arbetsgruppen. Jag är ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. Jag arbetar som strategisk kommunikationschef inom den privata sektorn. Dessförinnan ledde jag det internationella börsbolaget Bayer Nordics kommunikation, samhällsrelationer och ansvarsfullhet i Norden och Baltikum. Före det arbetade jag som specialmedarbetare till statsministrarna Rinne och Marin.

EU kan bara gå in i 2030-talet som en försvarare av rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och den västerländska demokratin. Det är det valet handlar om. Därför ställer jag upp som kandidat.

Vi lever i en farlig tid i Europa nu. I Europa finns för närvarande två betydande hot: Ryssland och extremhögern. Det bästa sättet att bemöta ett yttre hot är att stärka stödet till Ukraina. Det bästa sättet att bemöta ett internt hot är att stärka rättsstatsprincipen. När europeiska politiker är en stark motkraft till extremhögern, då är EU en stark motkraft till Ryssland.

Piritta Rantanen

142 Riksdagsledamot, sjukskötare

Jag är 44 år gammal, har länge varit aktiv politiker, riksdagsledamot och 2:a vice ordförande i SDP:s riksdagsgrupp. Jag är sjuksköterska till yrket och skogsägare som hobby. Jag vill sätta mig själv på spel för rättvisa och uppriktighet. Inför EU-valet kommer jag att tala allvar i synnerhet om frågor som rör arbetsliv och skogsbruk, där jag har stor sakkunskap. Jag har bra nätverk, förmågan att tala lättfattligt och jag är en respekterad aktör över partigränserna. #suntbondförnuft