Työn murros ja teknologinen kehitys -työryhmä

Työelämä ja työvoima

 • Niina Malm, niina.malm@eduskunta.fi
  Jaana Ylitalo, jaana.ylitalo@pam.fi

 • Pertti Knuuttila, perttiht.knuuttila@gmail.com
  Mikko Heinikoski, mheiniko@gmail.com
  Piia Rekilä, piia.rekila@akava.fi

 • Ahlqvist Leila
  Hakala Tanja
  Heinimäki Janne
  Helala Aira
  Isopahkala Mirka
  Jokelainen Piritta
  Järvinen Tuomas
  Kaihlamäki Jari
  Kaleva Keijo
  Kavonius Veijo
  Keisala Timo
  Kinnunen Eetu
  Knuutinen-Heiskanen Ritva
  Kristiansson Olli-Pekka
  Kuisma Minni
  Kujanpää Katri
  Kukkola Jussi
  Lybeck Karri
  Malste Antti
  Manninen Pauli
  Mattila Yrjö
  Niinivaara Mirva
  Palohonka Kaisa
  Puoliväli Maiju
  Raitamaa Jari-Pekka
  Raunela Tommi
  Rinki Paula
  Roitto Jani
  Salonen Juho
  Sjölund Janne
  Suutari Pasi
  Sädevirta Markus
  Söderling Ismo
  Tapio Juhani
  Vauhkonen Ilse
  Vuorikuru Ilkka
  Wigelius Ari

Koulutus ja sivistys

 • Petra Peltonen, petra.peltonen@turku.fi
  Pilvi Torsti, pilvi@pilvitorsti.fi
  Juhani Nokela, juhani@nokela.net

 • Jarmo Ailio, jarmo.ailio@eduskunta.fi
  Iiris Niinikoski, iiris.niinikoski@gmail.com
  Maria Loima, loima.maria@gmail.com

 • Ahlqvist Leila
  Airaksinen Tanja
  Asell Marko
  Broux Outi
  Elo Piia
  Eloranta Eeva-Johanna
  Eronen Virpi
  Gustafsson Jukka
  Heinilä Jemi
  Heiskanen Miina-Anniina
  Henttonen Katariina
  Hiltunen Mikael
  Holopainen Veini
  Huhtimo Iina
  Imran Alsouse Ihab
  Jäppinen Ville
  Kalliosaari Miia
  Kandolin Kirsi
  Kantola Kristiina
  Kauppinen Sanna
  Karjalainen Anne
  Kautto-Koukka Leena
  Keinänen Rasmus
  Kemppainen Elina
  Keurulainen Harri
  Kiljunen Anneli
  Kirjasniemi Eevi
  Koski Hannu
  Kulluvaara Anniina
  Kurtti Ville
  Kytölehto Topi
  Laakkonen Mikko
  Laatunen Kirsti
  Lang Jenni
  Laukia Jari
  Lehto-Häggroth Elina
  Leino-Murtojärvi Katja
  Loima Maria
  Luoma Tytti
  Malinen Jani
  Mansikkaniemi Heikki
  Mursu Sanja
  Muuri Jouko
  Mäkynen Maria
  Nahkonen Jari
  Niinikoski Iiris
  Partanen Petri
  Paulamäki Jari
  Peltonen Tuula
  Pirttimäki Seppo
  Raitanen Kimmo
  Reijonen Merja
  Riikonen Pirjo
  Rimpelä Matti
  Rinne Päivi
  Rode Jussi-Pekka
  Ropponen Matti
  Ryymin Essi
  Ryynänen Joonas
  Saarinen Camilla
  Salonen Santeri
  Salonen Sara
  Sumelles Kalle
  Söder Katri
  Tiainen Miika
  Tuominen Taisto
  Vaara Jenny
  Valtonen Mikko
  Velin Santeri
  Vihonen Jutta

TKI (sis. tiede ja tutkimus, teknologinen kehitys)

Varhaiskasvatus, lapset ja perheet