Globaalin keskinäisriippuvuuden tulevaisuus -työryhmä

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

 • Tero Shemeikka, tero.shemeikka@sdp.fi
  Hanna Harrison, hanna.harrison@eduskunta.fi

 • Alahuhta Veera
  Blomberg Jaakko
  Heinäluoma Eero
  Jääskeläinen Jesse
  Kalela Jaakko
  Kari Mika
  Kiljunen Kimmo
  Kokko Jani
  Koskinen Johannes
  Kumpula-Natri Miapetra
  Kupias Pilvi-Elina
  Kuusisto Aleksi
  Lahtinen Anni
  Laukko Helena
  Lievonen Mikko
  Mäkelä Emmi
  Mäkinen Riitta
  Näkkäläjärvi Mikkel
  Pellonpää Emil
  Pettersen Ellen
  Pitkänen Tuulia
  Pokki Saara
  Rinne Antti
  Rönnholm Antton
  Selinummi Elisa
  Skinnari Ville
  Sundman Folke
  Tuppurainen Tytti
  Vatanen Kaisa
  Väyrynen Raimo

Pohjoismainen yhteistyö

 • Heidi Viljanen, heidi.viljanen@eduskunta.fi
  Marianne Laxén, mannelx@hotmail.com

 • Jacob Storbjörk, jacob.storbjork@eduskunta.fi
  Paulus Toropainen, paulus.toropainen@sdp.fi

 • Ahmadi Berhan
  Asuma Kaapo
  Backnäs Teemu
  Berg Kim
  Boldt Hildur
  Fagerholm Monika
  Filatov Tarja
  Heinäluoma Eveliina
  Helander Elisabeth
  Honkanen Sari
  Häggman Larserik
  Kivimäki Hanna
  Kumpulainen Hannu
  Kvarnström Johan
  Lehto-Häggroth Elina
  Mansikkaniemi Heikki
  Nurminen Ilmari
  Nuutinen Sami
  Salasto Riitta
  Seppälä Hanna-Mari
  Shemeikka Tero
  Sundman Folke
  Sundqvist Ulf
  Tiitinen Pekka
  Tuomioja Erkki
  Vainio Tiina
  Vuorento Reijo
  Werning Paula

Globaalisaatio ja kehitysyhteistyö

 • Kimmo Kiljunen, kimmo.kiljunen@eduskunta.fi
  Helena Laukko, helena.laukko@gmail.com

 • Emil Pellonpää, emil.pellonpaa@eduskunta.fi
  Essi Huovinen, essi.huovinen@sdp.fi
  Ilmari Nalbantoglu, ilmari.nalbantoglu@gmail.com

 • Abdi Faysal
  Ahmadi Berhan
  Aho Markku
  Airio Kirsi
  Alhusaini Sara
  Boldt Hildur
  Helander Mika
  Hirvisaari Tiina
  Immonen Juhana
  Johansson Marja
  Jääskeläinen Jesse
  Kalela Jaakko
  Kantola Tarja
  Kekkonen Sonja
  Kumpula-Natri Miapetra
  Kuusisto Aleksi
  Lahtinen Anni
  Lappalainen Timo
  Mikkola Julia
  Murto Sari
  Mäntynen Kaj-Mikko
  Nalbantoglu Ilmari
  Ojanen Timo
  Oksa Jyrki
  Partanen Petri
  Peiponen Irma
  Rantanen Päivi
  Ronkainen Janne
  Salonen Kristiina
  Shemeikka Tero
  Sinisalo Samuli
  Sorri Ilona
  Sundman Folke
  Torsti Pilvi
  Tuomioja Erkki
  Tuppurainen Tytti
  Wallius Timo

Eurooppa

 • Airio Kirsi
  Asp-Dalfidan Katri
  Eskelinen Niko
  Guzenina Maria
  Harrison Hanna
  Heinäluoma Eero
  Heinäluoma Eveliina
  Helander Elisabeth
  Hoikkala Ville
  Holmgren Markus
  Immonen Juhana
  Jääskeläinen Jesse
  Karjalainen Jenni
  Kekkonen Mikael
  Kiljunen Kimmo
  Kivimäki Hanna
  Kiukas Vertti
  Koskinen Johannes
  Kosonen Katri
  Kymäläinen Suna
  Laakso Sanna
  Laitinen Anna
  Laukko Helena
  Laxén Marianne
  Mäkelä Emmi
  Mäkynen Matias
  Nevalainen Eila
  Nordman Iris
  Pellonpää Emil
  Pöllänen Ida-Susanna
  Rahkola Joonas
  Salasto Riitta
  Salonen Kristiina
  Selinummi Elisa
  Shemeikka Tero
  Storbjörk Jacob
  Taavitsainen Satu
  al-Taee Hussein
  Toivonen Niilo
  Tuomioja Erkki
  Töyrylä Juha
  Vatanen Kaisa
  Viemerö Rauno
  Viitanen Pia
  Viljanen Heidi
  Virtanen Kalle
  Vuohula Eero
  Väyrynen Raimo
  Wallgren Thomas