Yhdysvaltojen vaalityömatka

29.10.2024 11.00 - 6.11.2024 23.00
Yhdysvallat

Sosialidemokratia on kansainvälinen liike, joka toimii kaikkialla maailmassa oikeudenmukaisemman huomisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Rakennamme solidaarisempaa maailmaa yhdessä sisarpuolueidemme ja kansainvälisten kattojärjestöjemme kanssa sekä jaamme parhaita käytäntöjä ja oppeja poliittisesta työstä. Syksyllä 2024 järjestettävän Yhdysvaltojen presidentinvaalit tarjoavat tärkeän oppimisen paikan SDP:lle Suomessa käytäviä alue- ja kuntavaaleja varten.

Hae osallistujaksi vaalityömatkalle

Puolueen jäsenillä on mahdollisuus hakea osallistujaksi vaalityömatkalle seuraamaan Yhdysvalloissa syksyllä 2024 käytäviä vaaleja. Matkalla opitaan vaalityöstä ja sen johtamisesta osallistumalla aktiivisesti käytännön vaalityön tekemiseen paikan päällä. Vaalityömatka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin vaalityön innovaatioihin ja oppia niistä alue- ja kuntavaaleja varten.

Vaalityömatka muodostuu syksyllä pidettävistä, etänä toteutettavista ennakkoinfoista, eri kampanjamuotoihin osallistumisesta matkalla sekä erilaisista oppimis-, pohdinta- ja raportointitehtävistä matkan aikana ja sen jälkeen. Matka toimii fasilitoituna oppimisprosessina paikallisen ja alueellisen vaalityön kehittämiseen Suomessa.

Matkan käytännön tiedot:

 • matkalle lähtö Suomesta 29.10. kello 11 ja paluu Suomeen 6.11. kello 13
 • matka suuntautuu Bostoniin ja sen lähiympäristöön Massachusettsin osavaltiossa
 • matkan omavastuuosuus on 1500 euroa per henkilö, joka tulee olla maksettuna ennen matkan alkua
 • matkalle osallistuu moninainen osallistujaryhmä, josta 30 henkeä valitaan hakemusten perusteella

Hae osallistujaksi vaalityömatkalle

Vaalityömatkalle hyväksytään hakemusten perusteella 30 osallistujaa. Valittavien henkilöiden tulee:

 • olla täysi-ikäisiä puolueen jäseniä
 • sitoutua alue- ja kuntavaalityön tekemiseen vuonna 2025 esimerkiksi toimimalla kunnan vaali- tai kampanjapäällikkönä, ehdokkaana tai ehdokkaan vaalipäällikkönä tai muussa vastuutehtävässä
 • osallistua ennakkoon järjestettäviin etätapaamisiin ja täysimääräisesti koko matkaohjelmaan 29.10.-6.11. välisenä aikana
 • pystyä osallistumaan vaalityömatkan ohjelmaan täysipainoisesti englanniksi
 • sitoutua suorittamaan vaalityömatkan omavastuumaksun 1500€ sekä vastata itse tarvittavista matkustusasiakirjoista (passi ja viisumi), vakuutusturvasta ja mahdollisesti tarvittavista rokotteista

Hakuaika vaalityömatkalle on päättynyt. Vaalityömatkan osallistujaksi haetaan täyttämällä alla oleva sähköinen hakulomake viimeistään to 20.6. kello 23.59 mennessä. Valinnasta matkalle ilmoitetaan valituille hakijoille sähköpostitse torstain 27.6. aikana. Päätöstä ei perustella eikä siitä voi valittaa. Valitun henkilön tulee ilmoittautua sitovasti vaalityömatkalle viimeistään su 30.6. kello 23.59 mennessä. Tämän jälkeen osallistumisen peruuttaminen maksutta on mahdollista vain sairastapauksessa terveydenhuollon ammattilaisen todistusta vastaan.

Matkan käytännön asiat

 • Matkan osallistujilta peritään 1500 euron omavastuumaksu per henkilö. Maksulla katetaan osa matkan kustannuksista. Omavastuu tulee maksaa kahdessa osassa: 500 euron lasku 31.7. mennessä ja 1000 euron lasku 31.9. mennessä.

  Maksu kattaa lennot, lentokenttäkuljetukset USA:ssa, majoituksen jaetussa kahden hengen hotellihuoneessa sekä muutamia ruokailuja USA:ssa.

  Osallistuja vastaa itse muista kuluista, joita ovat mm. kotimaan matkakustannukset, pääosa ruokailuista USA:ssa sekä muut elantokustannukset matkalla.

  Omavastuumaksun kattamiseen voi pyytää tukea omalta puolueosastolta, kunnallisjärjestöltä, paikalliselta lähiyhteisöltä tai piirijärjestöltä.

  Matkalle osallistumista varten on myös mahdollista hakea sosioekonomisin perustein erillistä 100-700 euron suuruista matkastipendiä. Lisätietoa matkastipendistä alla.

 • Matkalle hyväksytyt osallistujat vastaavat itse:

  • tarvittavien matkustusasiakirjojen hankkimisesta, mm. passi ja viisumi
  • tarvittavan vakuutusturvan hankkimisesta, mm. matka- ja matkatavaravakuutukset
  • muista henkilökohtaisista matkajärjestelyistä, kuten tarvittavasta rokotesuojasta

  Matkaryhmän ennakkotapaamisissa annetaan ohjausta ja apua matkavalmisteluille.

 • Hyvä englannin kielen taito on ehdoton vaatimus matkalle osallistumiseen, sillä kaikki matkan ohjelma tapahtuu englannin kielellä eikä mahdollisuutta tulkkaukseen ole.

  Kielitaidon ei tarvitse olla täydellinen tai natiivi, mutta käytännön arki- ja vaalityötilanteissa tulee pärjätä englanniksi. Matkavalmistelujen aikana syksyllä on mahdollisuus kerrata politiikkaan ja vaaleihin liittyvää sanastoa yhteisesti.

 • Matkapäivät ovat erilaisia ja monipuolisia. Koko matka-aika koostuu seuraavasti: matkapäivä, perehdytyspäivä, kaksi vaalityöpäivää, palautumispäivä, kaksi vaalityöpäivää, vaalipäivä ja matkapäivä.

  Esimerkkimatkapäivä koostuu seuraavista osista:

  • aamupala hotellilla
  • siirtymä vaalitoimistoon, briiffaus päivään ja käytännön vaalityö
  • omakustanteinen lounastauko
  • käytännön vaalityön jatkaminen
  • siirtymä ja yhteinen tapaaminen päivän sisällöstä
  • iltatapaaminen politiikkaan tai vaaleihin liittyvän teeman ympärillä

Sosioekonomisin perustein haettava matkastipendi

Stipendi vaalityömatkalle voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Stipendillä halutaan varmistaa puolueen jäsenten mahdollisuus osallistua vaalityömatkalle sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Stipendipäätöksestä ilmoitetaan valituille hakijoille sähköpostitse. Päätöstä ei perustella eikä siitä voi valittaa. Mikäli hakija joutuu perumaan osallistumisensa matkalle stipendin epäämisen vuoksi, osallistumisen peruutus voidaan tehdä ilman kustannuksia. Stipendi voidaan myös myöntää eri suuruisena kuin sitä on haettu.

Matkastipendin myöntää Valistustyö ja vapaa kansanvalta ry, ja se on suuruudeltaan 100-700€. Myönnetty stipendi maksetaan 30.9. hakijan tilille. Mikäli stipendinsaaja peruu osallistumisensa vaalityömatkalle muusta kuin täysin pakottavasta syystä, esimerkiksi todistetun sairastumisen johdosta, tulee stipendi palauttaa.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Jättämällä hakemuksen, suostut siihen, että Valistustyö ja vapaa kansanvalta ry käsittelee tässä lomakkeessa olevat tietosi luottamuksellisesti. Hakulomakkeen tietoja tai tietoa stipendin saamisesta ei luovuteta eteenpäin. Kaikki annetut tiedot tuhotaan vaalityömatkan jälkeen.

Hakulomake tulee täyttää viimeistään to 20.6.2024 kello 23.59.

Kimi Uosukainen

Kimi Uosukainen

Kunta-, alue- ja järjestöasioiden sihteeri