Paula Werning

Ikä: 46
sairaanhoitaja, kansanedustaja
Kaakkois-Suomi
Kouvola

Hei, Olen Paula Werning, kansanedustaja ja sairaanhoitaja Kouvolasta. Ensimmäinen kausi kansanedustajana antaa minulle hyvän pohjan jatkaa lainsäädäntötyötä myös tulevalla kaudella. Laajat yhteistyöverkostot ja arvostus yli puoluerajojen ovat tekijöitä, jotka auttavat yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä. Tuleva vaalikausi on jälleen haasteellinen. Tiedän, että joukkuepelaajaa ja yhteistyökykyä tarvitaan. Uskon, että pystyn vastaamaan näihin odotuksiin, sopimalla ei riitelemällä, yhdessä ei yksin. Vain näin pystymme vahvistamaan hyvinvointiyhteiskuntaamme, jossa jokaisesta pidetään huolta. Mielestäni näissä vaaleissa onkin kyse paremmasta arjesta ja paremmista palveluista jokaiselle. Olen valmis jatkamaan työtä oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja inhimillisen yhteiskunnan puolesta. Sinä voit vaikuttaa siihen, millä arvoilla ja mihin suuntaan Suomea kehitetään.

Minulle tärkeää

Oikeudenmukainen ja reilu työelämä

- Jokaisella tulee olla oikeus työntekoon, osa-aikatyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon on parannettava.
- Työelämän pelisääntöjen tulee olla reiluja, sopimisen kulttuuria ja työmarkkinasääntöjä tulee vahvistaa.
- Työvoimapulaan tulee vastata työoloja ja palkkoja parantamalla
- Työelämän tasa-arvoa tulee edistää torjumalla syrjintää ja lisäämällä työelämän joustavuutta. Palkalla pitää tulla toimeen.
- Työelämän alipalkkaus tulee kriminalisoida, luottamusmiehen asema on vahvistettava

Toimivat sote- palvelut jokaiselle

- Oikea aikainen hoito vaivasta riippumatta, 7 päivän hoitotakuun toteutuminen alueesta riippumatta.
- Kohtuulliset asiakasmaksut, sillä hoitoon pääsy ei saa olla tulotasosta eikä lompakon paksuudesta kiinni.
- Vahvat perusterveydenhuollon palvelut ja ennaltaehkäiseviin palveluihin painottaminen.
- Kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaedellytysten turvaaminen.
- Ikääntyneiden inhimillisen hoivan turvaaminen riittävin resursein ja omaishoidon oikeudenmukaisen palkkauksen kehittäminen.

Turvallinen Suomi elää ja olla jokaiselle

- Vahvempaa ja suunnitelmallisempaa varautumista erilaisiin poikkeusoloihin ja uhkien varalle
- Huoltovarmuuden vahvistaminen
- Tyttöjen ja naisten oikeuksien puolustaminen
- Oikeuslaitoksen toiminnan parantaminen, resurssien turvaaminen ja uhrien aseman vahvistaminen sekä oikeusprosessien lyheneminen.
- Poliisin ja Pelastustoimen resurssien turvaaminen.
- Velallisen aseman parantaminen.