Jouni Uusitalo

Ikä: 46
komisario, HM
Satakunta
Pori

Olen 46-vuotias, naimisissa ja asun Porissa. Työskentelen Lounais-Suomen poliisilaitoksella komisarion virassa lupapäällikkönä. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Luottamustoimiani ovat Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja toimitilalautakunnan II vpj. Lisäksi olen puolueeni aluevaltuustoryhmän I vpj. Harrastuksiani ovat mm. koirien kanssa lenkkeily, remonttihommat, veneily, kalastus ja pienimuotoisesti metsätyöt.

Kansanedustajana tulen ajamaan Suomen etua parhaan kykyni mukaan. Lisäksi edustan Satakunnan asukkaita alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tukien. Satakunnan tulee jatkossakin olla hyvä paikka asua ja elää terveellisesti sekä turvallisesti huomioiden myös sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat.

Yhdessä tekemällä alueemme parhaaksi!

Minulle tärkeää

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvät ja saatavat sosiaali- ja terveyspalvelut luovat hyvän pohjan ihmisen hyvinvoinnille. Palveluiden laatu ja saatavuus ei saa heikentyä, vaan toimintaa tulee kehittää siten, että se paranee. Hoitotakuun tulee toteutua. Toiminta tulee saada käännettyä ennalta estävään suuntaan, jolloin esimerkiksi erikoissairaanhoito ei kuormitu, vaan tarvittava hoito voidaan antaa jo aiemmin ja inhimillisiä kärsimyksiä vähentää. Tämä tuo myös säästöjä toimintaan.

Elinvoimaisuus ja koulutus

Satakunnan elinvoimaisuudesta tulee huolehtia siten, että yritykset investoivat alueelle ja tarjoavat alueen asukkaille toimeentuloa ja turvaa. Elinvoimaisuuteen kuuluvat mm. liikenneyhteyksien kehittäminen (tiet, lento-, raide- ja meriliikenne) sekä lupaprosessien nopeuttaminen ympäristöasiat huomioiden. Ammattimaisen ja osaavan työvoiman saanti tulee varmistaa ja rajoittuneiden työllistymistä tulee edistää tukitoimilla. Työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä.

Ilmastonmuutos ja luontokato

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tulee panostaa, jotta elinmahdollisuudet säilyvät maailmassa myös tuleville sukupolville. Vihreä siirtymä tulee nähdä mahdollisuutena kehittää suomalaisia innovaatioita ja niitä maailmalle viemällä synnyttää taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi myös ekologista hyvinvointia. Luontokato tulee pysäyttää, jotta tulevaisuudessa voidaan nauttia luonnon monimuotoisuudesta ja sen virkistyskäytöstä sekä mahdollisesti estää jopa koko ekosysteemin romahtaminen.