Tuula Petäkoski-Hult

Ikä: 67
filosofian tohtori (terveystiede), fysioterapeutti
Pirkanmaa
Lempäälä

Koulutukseltani olen fysioterapeutti, terveydenhuollon maisteri ja filosofian tohtori (terveystieteet; hallinto- ja terveystaloustiede).
Fysioterapeuttina tein töitä vaikeavammaisten asiakkaiden kanssa yksinyrittäjänä ja opiskelin työn ohessa Tampereen yliopistossa. Opintojen ollessa kesken aloitin apulaistutkijana tutkimus- ja kehittämistyössä VTT:llä, näkökulmana esimerkiksi vammaisten ja ikäihmisten teknologiapohjaiset (digitaaliset) palvelut ja niiden käytettävyys. Työn rinnalla väittelin tohtoriksi Kuopion yliopistossa.

Lempäälän kunta- ja Pirkanmaan aluepolitiikassa olen ollut useissa tehtävissä. Nyt olen kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, maakuntavaltuuston, hyvinvointialueen valtuuston sekä konserni- ja toimitilajaoston jäsen. Lisäksi olen ollut luomassa uusia harrastusmahdollisuuksia nuorille.
Harrastuksiani ovat yhdistys- ja järjestötyö, lukeminen, runojen esittäminen, kutominen ja sienestys. Perheessä mies, kolme lasta, neljä lastenlasta sekä kaksi kissaa.

Minulle tärkeää

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut

Valtion budjetissa tulee varata riittävät resurssit tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen kaikille hyvinvointialueille. Mielenterveyspalveluja on kehitettävä ja lisättävä hyvinvointia tukevia palveluja kouluille, terveyskeskuksiin ja työpaikoille. Ikäihmisten tulee voida luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Palvelut eivät saa olla liian kalliita niiden käyttäjille. Palveluiden tulee olla saavutettavia ja esteettömiä. Selkokielistä neuvontaa on lisättävä.

Parempaa tukea yksinyrittäjille

Suomi tarvitsee yrittäjiä ja on tärkeää tukea mikro- ja pienyritysten toimintaedellytyksiä. Monelle yksinyrittäjälle sairauspäivien ja perhevapaiden pitäminen ovat edelleen haaste. Työssä jaksamista ja vapaiden käyttöä voidaan helpottaa kehittämällä erilaisia toimintamalleja. Yrittäjän jäädessä eläkkeelle moni tarvitsee apua jatkajan etsimisessä. Jos yritys on terve ja toimintakykyinen, niin ELY- keskukset ja TE- toimistot voisivat olla näissä tilanteissa enemmän avuksi.

Hyvinvointia koulutuksen ja talouskasvun avulla

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus kouluttautua alalle, joka mahdollistaa työllistymisen. Koulutuksen tulee olla ilmaista ja laadukasta. Rauhallinen oppimisympäristö ja riittävät resurssit tukevat hyviä oppimistuloksia. Laadukas opetus pitää myös huolta Suomen taloudesta, taloudellisesta kestävyydestä sekä hyvinvoinnista ja mahdollistaa uudet innovaatiot, jotka työllistävät ja vastaavat osaltaan ilmastokriisin hallintaan. Alojen koulutusmäärät tulee suhteuttaa työntekijätarpeeseen.